<![CDATA[Har du tänkt på pensionen eller ska du jobba i 20 år till? Foto: Getty Images]]>

Tänker du jobba 20 år extra?

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 december, 2017

Företagare jobbar längre dagar och högre upp i åldrarna än anställda. Det är fyra gånger vanligare att en 60-årig företagare fortfarande arbetar vid 68 års ålder jämfört med en anställd i samma ålder. Har du ordnat för dig inför pensionen?

Den genomsnittliga faktiska veckoarbetstiden för företagare (16-64 år) ligger på 38,2 timmar vilket ska jämföras med 30,4 timmar för anställda. Företagare har alltså 25 procent längre arbetstid per vecka.

LÄS OCKSÅ: Så slipper du pensionsångesten

Det betyder att en företagare efter 40 år arbetat lika mycket som en anställd gör på 50 år. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på specialbeställd statistik från SCB.

– Det beror bland annat på att företagarna har kortare semestrar, lägre sjukfrånvaro och tar kortare föräldraledigheter. Det är delvis en följd av att de allmänna trygghetssystemen inte är anpassade till företagares situation, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

LÄS OCKSÅ: Pensionstips till dig som tjänar mycket

Analysen visar att medan företagarna utgör nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år, uppgår andelen till 42 procent i åldersgruppen 65-74 år. Tittar man enbart på alla som är över 70 år utgör företagarna en majoritet av de sysselsatta.

Undersökningen visar också att 60 procent av företagarna fortfarande förvärvsarbetade som 68-åringar. Jämfört med anställda är det mer än fyra gånger så hög sannolikhet att företagarna fortfarande arbetade som 68-åringar.

LÄS OCKSÅ: Så ser reglerna ut för pensionen

Företagarnas betydligt längre arbetsliv är inte alltid något som de har planerat i förväg.

– I vissa fall arbetar företagarna vidare efter de fyllt 70 år för att de inte vill lämna sitt intresse och livsverk. Men i andra fall beror det på att de inte avsatt tillräckligt med pengar till sin pension. Företagare måste ta ett större ansvar för sin pension än anställda och det är viktigt att börja planera och spara för det i tid, avslutar Johan Kreicbergs.

LÄS OCKSÅ: Max startade eget – för pensionen