<![CDATA[Nu kan du äska utvecklingspengar. Fotot: Getty Images]]>

Utvecklingspengar till hållbar energi året om

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 augusti, 2017

Nu kan du söka stöd till ditt energiprojekt från InnoEnergy året runt. Syftet med satsningen är att stödja projekt som fokuserar på hållbar energi och få ut färdiga lösningar snabbare på marknaden.

InnoEnergy är Europas innovationsmotor inom hållbar energi och de öppnar nu upp sin Investeringsrunda för att stödja revolutionerande innovationer inom ren energiproduktion året om.

– För att skapa en hållbar framtida energiproduktion för Europa behöver vi driva fram väl utprovade innovationer på marknaden i en snabbare takt. Genom att byta till en året-runt-modell kan vi stärka uppfinnarna och låta dem ta del av Investeringsrundans unika kombination av teknologisk kompetens, marknadsexpertis, finansiellt stöd och kommersialiseringspartners när läget är rätt för företaget, säger Kenneth Johansson, VD för InnoEnergy Sweden.

Hittills under 2017 har Investeringsrundan stöttat sju nya projekt inom området förnyelsebara, smarta och effektiva byggnader samt energieffektivitet. Totalt har InnoEnergy delat ut 13,5 miljoner euro i stöd till de utvalda företagen. Sedan starten av Investeringsrundan 2011 har InnoEnergy stöttat mer än 90 projekt med 170,5 miljoner euro, vilket resulterat i en förväntad försäljning på mer än 3 miljarder euro. Det har även bidragit till upprättandet av 77 nya patent. InnoEnergy har idag 323 projektpartners runt om i Europa

Investeringsrundan är öppen för väl beprövade europeiska teknologikoncept som kan hjälpa till att förändra framtidens energiindustri. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd och koppla samman framgångsrika sökande med InnoEnergys nätverk av experter inom industrin kan man lättare ta sig an utmaningarna kring kommersialisering av teknologi och därmed öka takten på innovationerna.

InnoEnergy är innovationsmotorn för hållbar energi över hela Europa. Och utmaningen är stor men målet enkelt: att uppnå en hållbar energiframtid för Europa.

Ett exempel på företag som man stöttat är  Skeleton Technologies under deras väg till att bli ledande inom tillverkningen av superkondensatorer. Deras lagringsteknologi, som baseras på företagets ultrakondensator, hjälper till att ge telekom- och datalagringsindustrin den oavbrutna elförsörjning som de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet.

Investeringsrundan är nu öppen för ansökningar. Företag kan läsa mer om hur de ansöker via denna länk. Slutdatum för ansökan om stöd under 2017 är den 23 oktober.

Webb Allmi