<![CDATA[FOTO: ISTOCK]]>

Ha koll på reglerna när du provanställer

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 29 februari, 2016

Har du provanställt någon men känner direkt att det här inte funkar? Var noga med hur du agerar i så fall, så att du inte hamnar i mer trubbel än nödvändigt. Det här är vad som gäller.

Att kunna provanställa en person på sex månader är en bra möjlighet för både arbetsgivare och arbetstagare att få ”känna på varandra” en smula innan man fattar ett definitivt beslut.

LÄS OCKSÅ: Att ha anställda var det svåraste

Ett CV kan låta aldrig så bra, men när personen väl är på plats kan det visa sig att de där kunskaperna inte var så välgrundade som man kunnat hoppas eller att personen i fråga helt enkelt inte funkar i kemin med de övriga i arbetsgruppen. Något som är nog så viktigt.

Om stämningen i arbetsgruppen börjar falna kan det visa sig direkt i produktiviteten om inte annat. Och då måste man som arbetsgivare självklart agera. Bara man gör det på rätt sätt.

Man behöver inte ha något specifikt skäl för att kunna avbryta en anställning, så länge man inte bryter till diskrimineringslagstifningen, alltså att man skulle säga upp någon på grund av graviditet, sexuell läggning eller att man tillhör ett fackförbund till exempel.

Här är några viktiga punkter att tänka på:

  • Säg till i tid. Det går inte att säga upp en person på dagen bara för att hen är provanställd. Man har alltid rätt till två veckors uppsägningstid. Detta gäller även omvänt – arbetstagaren måste varsla arbetsgivaren minst två veckor i förväg om man vill avbryta provanställningen.
  • Kolla fackanslutning. Redan vid provanställningens början är det bra att kolla av om arbetstagaren är ansluten till ett fackförbund. Om du skulle välja att avbryta en provanställning ska du samtidigt varsla det lokala fackförbundet.
  • Följ kollektivavtal. Har du som arbetsgivare tecknat kollektivavtal så undersök vad som står i avtalet kring anställningar. (Vanligtvis handlar det om en månads uppsägningstid.)

När de sex månaderna löpt ut övergår provanställningen i en tillsvidareanställning så vida man inte säger upp provanställningen i tid. Det som kan hända om man inte följer regelverket är att man som arbetsgivare blir skyldig att betala skadestånd.