Unionens ordförande Martin Linder och Furhat.

Har du råd att vara rätt?

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 17 augusti, 2018

Alla pratar om det livslånga lärandet. Kompetenskraven skiftar så snabbt att vi måste vidareutbilda oss hela livet.
Men hur hittar man tid och pengar som egenföretagare?
– Slopad inkomstgräns under studierna, kan vara ett sätt, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Svårigheterna att rekrytera rätt personal har länge klassats som ett av de stora tillväxthindren. Det som var rätt igår är fel idag. Och universitet och högskolor hinner inte få ut tillräckligt många nyexade för att matcha marknadens behov.

Lösningen stavas förstås vidareutbildning. En ny undersökning gjord av Novus för Unionens visar bland annat följande:

  • 81 procent av de tillfrågade att man kommer behöva vidareutbildning för att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.
  • 47 procent tror sig behöva utbildningen inom 1–3 år.
  • 70 procent skulle vilja vidareutbilda sig samtidigt som man fortsätter att jobba hel- eller deltid.
  • 40 procent tror att man skulle tvingas flytta om man skulle leva på nuvarande studiemedel.

Man inser alltså precis det som marknaden säger – kraven förändras snabbt och vi behöver anpassa utbildningen i samma takt.

Här föreslår Unionen bland annat att högskolorna ska kunna validera reell kompetens (att man får tillgodoräkna sig arbetslivserfarenheter helt enkelt), att man inför fler korta utbildningar på yrkeshögskolan och att man anpassar fler utbildningar efter de yrkesverksamma behov.

Men egenföretagarna som redan jobbar fler timmar än anställda? Hur ska de hinna och ha råd?
– Här tror jag att vårt förslag om att ändra gränsen för fribeloppet är den faktor som är mest kopplad till egenföretagare, säger Martin Linder, ordförande för Unionen till Driva Eget.

– För egenföretagare handlar det om pengar. Varje arbetstimme som läggs på studier är förlorade intäkter. Här märker vi att vi behöver fundera på hur vi kan få ekonomiskt stöd. Vi har inget konkret förslag här, utan vi har ett jobb att göra, säger han.

Fast jobbet är större än så, menar han.
– Vi har byggt ett utbildningssystem mycket efter föreställningen att studera är något man gör när man är ung. Men du kommer inte att kunna skörda på den utbildningen fram till pensionen längre. Man måste höja åldersgränsen för studiestöd och bygga om från grunden, säger Martin.

För företagare som redan har anställd personal handlar det om att att satsa på att vidareutbilda befintlig personal. Det kan vara det lättaste sättet att stärka kompetensen.

Om man ändå måste rekrytera? Furhat robotics presenterade sin rekryteringsrobot Furhat på Unionens pressfrukost, som fått jobb på en rekryteringsbyrå, för att utan några som helst förutfattade meningar och fördomar göra en första sållning bland jobbsökande. Kanske är AI lösningen för hur man hittar personal som annars lätt väljs bort?