<![CDATA[]]>

”Kan jag skriva arbetstagare?”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 7 december, 2015

Läsaren Ingers anställda tycker hon ska kalla dem för medarbetare istället för arbetstagare. Nu undrar Inger om vad det kan få för konsekvenser att välja det ena eller det andra. Juristen Noshin Kardel ger råd.

Fråga från Inger:
En anställd anser att det låter mer sympatiskt att i anställningsavtalet skriva medarbetare i stället för arbetstagare. Nu är det ju ett vedertaget begrepp i lagar (LAS, Semesterlagen, Arbetsmiljölagen) att använda begreppet arbetsgivare och arbetstagare.

Är jag för konventionell om jag vill behålla termen arbetstagare? Om jag går med på att fortsättningsvis använda medarbetare i avtalstext, är det i så fall något som kan få konsekvenser?

Expertsvar från Noshin Kardel, jurist
Det finns egentligen inget hinder mot att använda ”medarbetare”, det vedertagna begreppet i arbetsrättslig lag och praxis är dock som du skriver ”arbetstagare”. Därför är rekommendationen att också använda ”arbetstagare” i avtalssammanhang.

I övrigt, till exempel i informationsblad och övrig korrespondens mellan parterna, går det bra att använda ”medarbetare”. Att använda begreppet medarbetare innebär en mindre konsekvent användning av begreppet men får inga juridiska konsekvenser.