Riksbankens nya rapport: Här är största risken för ekonomin

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 22 maj, 2019
Foto av: ADOBE STOCK

Riksbanken målar en dyster bild av framtiden i ett nytt pressmeddelande. Största hotet ser man fortfarande hos privatpersoner.

Det kommer signaler från flera håll samtidigt nu. Ny statistik från Hemnet visar att försäljningen av bostadsrätter i Stockholms län var den lägsta på fem år under årets första fyra månader.

Att det varit trögt med försäljningen av nybyggda bostadsrätter har det pratats om länge. Och nu minskar andelen platsannonser för arkitekter. Bara det ett tecken på att hoten mot ekonomin tornar upp sig. Byggbranschen brukar ta första smällen när det vänder neråt.

Riksbanken har länge höjt ett varningens finger för den höga belåningsgraden hos privatpersoner.

Sårbart trots ökade amorteringar

”Detta innebär att hushållen är känsliga för förändringar som påverkar deras ekonomi, som exempelvis stigande räntor, ökande arbetslöshet och fallande bostadspriser”, skriver man men konstaterar samtidigt att ökningstakten dämpats något. Sammantaget växer nu skulderna i ungefär samma takt som hushållens inkomster.

”Lägre bostadspriser och det skärpta amorteringskravet har bidragit till att nya bolånetagare amorterar mer, och belånar sig mindre i förhållande till sina inkomster, jämfört med året innan.”

Riksbanken efterfrågar nu åtgärder inom bostads- och skattepolitiken för att hantera obalanser mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Dessutom pekar man på sårbarheter i banksystemet och att bankerna behöver öka sitt kapital i förhållande till sina totala tillgångar.

Även USA:s handelskrig med Kina, cybersäkerhet pekas ut som hot mot den svenska ekonomin.