Missa inte avdragen i deklarationen

8 avdrag du inte får missa

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 april, 2018

Här är de smarta avdragen du inte får missa i deklarationen som privatperson och företagare.

 1. Nödvändigautgifter för din anställning.
  Det skulle kunna vara exempelvis arbetsredskap, skyddsutrustning eller utbildning. Rättspraxis visar att det är mycket svårt att få avdrag, dels eftersom grundkravet är så högt ställt (att utgiften är nödvändig) och dels eftersom utgångspunkten förstås är att arbetsgivaren borde stå för de utgifter som är nödvändiga för anställningen.
  Men är det så att du stått för utgifterna själv, kanske för att du har en småsnål eller möjligen småfattig arbetsgivare, ja då kan du göra avdrag. Dock är de första 5 000 kronorna inte avdragsgilla vilket gallrar bort de flesta som klarat nålsögat vid bedömningen av om utgiften är nödvändig för anställningen.

LÄS OCKSÅ: Dra av för kontoret hemma

 1. Skatteberäkning ackumulerad inkomst.
  Har du fått en rejäl sudd pengar som engångsbelopp men som hör till minst två år, till exempel en arbetsskadeförsäkring eller ett avgångsvederlag, kan du begära att Skatteverket gör en skatteberäkning enligt reglerna om ackumulerad inkomst.
  Skriv bland övriga upplysningar i din inkomstdeklaration vilken inkomst det handlar om och hur många år du anser att den ska fördelas på (högst tio år dock) så gör Skatteverket jobbet åt dig. I stället för att beskattas med statlig skatt om inkomsten gjort att du hamnat över brytpunkten för statlig skatt just detta år kan reglerna göra att inkomsten bara beskattas med kommunalskatt eftersom den fördelas ut på flera år.
 2. Skattereduktion ROT/RUT
  Har du köpt Rot-/Rut-tjänster och fått preliminär skattereduktion bör du kontrollera att du verkligen kan utnyttja skattereduktionen. Har du för låg skattepliktig inkomst så att inte hela skattereduktionen kan utnyttjas kanske du kan fördela över till din make eller framkalla en högre inkomst (till exempel återföra uppskovsbelopp i förtid).
 3. Tjänsteresor
  Har du varit på tjänsteresor förenade med övernattning kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader om du inte fått traktamente från din arbetsgivare. Har du stått för logikostnader själv kan du göra avdrag för detta liksom för ett schablonbelopp om du till exempel övernattat hos vänner under tjänsteresan.
 4. Tillfällig anställning på annan ort
  Har du en tillfällig anställning på annan ort eller om du fått en fast anställning på annan ort kan du göra avdrag enligt reglerna för tillfällig anställning och dubbel bosättning. Dels avdrag för din ökade boendekostnad, dels schablonbelopp för ökade levnadskostnader och dels för hemresor en gång i veckan.
 5. Fördela låneräntorna
  Har du lån tillsammans med din make kan ni fördela låneräntorna mellan er så att så stor del av skattereduktionen (helst hela förstås) kan utnyttjas.
 6. Kapitalvinstberäkning
  Har du sålt en fastighet bör du noggrant gå igenom dina avdragsmöjligheter vid kapitalvinstberäkningen. Det handlar dels om direkta utgifter som hör ihop med försäljningen, exempelvis mäklararvode och besiktningskostnader, som minskar försäljningsintäkten.
  Dels handlar det om utgifter som ska räknas in i omkostnadsbeloppet som dras av från försäljningsintäkten, allstå anskaffningsutgiften inklusive kringutgifter vid anskaffningen (lagfart, stämpelskatt, pantbrevskostnader och så vidare) samt ny-, till- eller ombyggnadsutgifter under hela innehavstiden.
  Dessutom får du lägga till de senaste fem årens förbättrande reparationer och underhåll, det vill säga utgifter som inte räknas som om- eller tillbyggnad men som ändå förbättrar och höjer värdet på fastigheten. Om du skaffat eller funderar på att skaffa en ny bostad kan du begära uppskovsavdrag och därmed skjuta upp beskattningen av hela eller delar av kapitalvinsten.
 7. Aktieförsäljning
  Har du sålt marknadsnoterade aktier bör du jämföra din faktiska anskaffningsutgift med det omkostnadsbelopp som den så kallade schablonregeln ger (20 procent av försäljningsintäkten). Och förstås rent allmänt kontrollera vilken anskaffningsutgift dina värdepapper har, beräknad enligt konstens alla regler (enligt genomsnittsmetoden och så vidare).

Nya skatteregler för avdrag

I årets deklaration gäller bland annat följande nya skatteregler:

 • Beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet höjs från 10 000 kronor till 11 000.
 • Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar förlängs med fyra år, alltså beskattningsåren 2017–2020. Nedsättningstaket sänks dock till 10 000 kronor.
 • Avdragsrätten för representationsmåltider är slopad. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är dock fortfarande avdragsgilla

AVDRAG SOM ÄR OSÄKRA

Om du vill göra någon form av avdrag som du är osäker på, alltså avdrag du inte är säker på är avdragsgilla, bör du göra ett öppet yrkande. Det värsta som då kan hända är att avdraget nekas, något straff i form av skattetillägg blir det då inte.

AVDRAG MED FANTASI

Det har förekommit många fantasifulla avdragsyrkanden i form av öppna yrkanden genom tiderna – vad sägs om Min andel av räntorna på statsskulden eller Min andel av JAS-projektet. Om något av dessa eller andra märkliga avdragsyrkanden har passerat Skatteverkets granskning utan anmärkning förtäljer dock inte historien.