<![CDATA[Per-Lennart Olsson ]]>

Därför ska du ut pension vid 61

Anders Andersson

Publicerades: 3 december, 2015

För äldre företagare är det oftast lönsamt att börja ta ut pension redan vid 61 års ålder. Men det är fördelaktigt av helt andra skäl än de som vissa konsulter anger.

Byggkonsult Per-Lennart Olsson, 61 blev uppringd av någon som kallade sig försäkringsmäklare. Driva Eget reder ut om erbjudandet Per-Lennart fick faktiskt är bra:
”Att börja ta ut allmän pension vid 61 års ålder och få en bättre avkastning än om pensionspengarna står kvar hos staten, i det här fallet en placering som historiskt har gett 5,6 procent per år.”

Erbjudanden i den här stilen får många i den här åldern. De som ringer vill sälja en sparprodukt och låtsar att placeringen hänger ihop med förtida pensionsuttag.

Sanningen är att det är två separata frågeställningar:

  1. Ska man börja ta ut allmän pension i förtid? Det har man rätt till från och med 61 års ålder.  Nackdelen är att pensionen minskar så länge man lever. Den som lever kortare tid än genomsnittet vinner, den som lever längre förlorar.
  2. Hur ska dessa pengar användas eller  placeras?

Per-Lennart Olsson och andra som får sådana här erbjudanden har ju ingen anledning att välja just det placeringsförslag som kommer i samband med upplysningen om att man kan ta tidig pension.

Argumentet som dessa säljare kommer med är att det finns bättre sätt att få avkastning på pengarna än att ha dem låsta i statlig pension.

Men det argumentet håller sällan. Beräkningar som Pensionsmyndigheten gjort visar att du själv måste placera pengarna med minst 7 procents årsavkastning för att förtida pensionsuttag ska löna sig vid genomsnittlig livslängd.

Men för företagare finns det ett annat, mycket bättre, skäl att ta ut pension i förtid:

Genom att leva på pensionen du då får ut kan du ta ut mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år du fyller 66 år. För lön men inte pension upp till 100 000 kronor blir det nämligen då ett jobbskatteavdrag på hela 20 procent av lönen och lägre sociala avgifter (se punktlista nedan)

För dig som har enskild firma eller handelsbolag finns det ett annat bra skäl till att börja ta ut allmän pension redan den månad när du fyller 61 år:

Om man då börjar ta ut all pension, även PPM-pengarna, sänks egenavgifterna ordentligt – i år till 10,21 procent, nästa år till 15,86 procent. Sänkningen börjar vid det närmaste hela kalenderåret.

För dig som har enskild firma är det alltså mest naturligt att det är den allmänna pensionen som ska tas ut i förtid. Har du däremot aktiebolag och tror att du kan bli riktigt gammal kan det vara bättre att i stället ta ut från egen pensionsförsäkring och vänta med den allmänna pensionen. Det får man göra från 55 års ålder. Se vidare driva-eget.se/pension.

– Tack vare dessa råd från Driva Eget förstår jag nu att jag tjänar på att redan nu börja ta ut pension. Jag kan då ta ut mindre i lön än de 40 000 kronor i månaden som jag brukar ta ut, säger Per-Lennart Olsson på telefon när han är på konsultuppdrag på ett bygge i Småland.

För honom och andra som har aktiebolag är det viktigt att under åren före 66 år sätta av pengar till periodiseringsfond, som sedan kan återföras till beskattning när lönen börjar tas ut och det kanske inte finns andra intäkter i bolaget. Totalt lägger de flesta företagare sin totala årslön kring gränserna för statlig skatt enligt tabellen på nästa sida.

 Fördelar med förtida uttag

  • Löneuttag för en bolagsägare kan minskas. Bolagets pengar räcker därmed till fler år med lön från och med 66 år, när skatten på lön och inkomst av aktiv näringsverksamhet sänks genom jobbskatteavdraget.
  • För dig med enskild firma eller handelsbolag sänks egenavgifterna om maximalt uttag av allmän pension görs från 61 år.
  • Bra för dig som tror att du kan få pengarna att växa bättre än den uppräkning av kapitalet för allmän pension som görs varje år med hänsyn till landets inkomstutveckling.
  • Eftersom allmän pension inte har efterlevandeskydd blir det inga pengar alls för den som dör innan pensionsutbetalningarna börjar. Förtida uttag kan vara ett sätt att försäkra sig om pension under flera år och få mer att leva av före den normala pensionsåldern.

. . . och nackdelar

  • Eftersom den framtida pensionen minskar kan den som har låg tjänstepension och ingen lön som pensionär få svårt att klara sig senare i livet.
  • Ett förtida uttag kan göra att den totala årsinkomsten överstiger brytpunkten, som ger 20-procentig statlig skatt av den inkomstdel som överstiger gränserna i tabellen till höger.
  • Den som lever längre än genomsnittet (85 år för dagens 65-åringar) får lägre pension för alla levnadsåren sammanlagt.
  • Bostadstillägg och a-kassa kan minska när pensionen höjer årsinkomsten.

Läs också: