Du kan slippa skatteavdrag för sommarjobbare

Anders Andersson

Publicerades: 7 juni, 2009

Om du anställer skolungdomar i sommar kan du slippa att göra skatteavdrag, och de sociala avgifterna har halverats.

Om du på goda grunder kan anta att skolungdomens sammanlagda inkomsten under 2009 hamnar under 18 200 kr behöver du inte dra någon preliminärskatt och betala in skatt. Skoleleven ska då lämna dig ett intyg, som kan laddas hem genom länken nedan.

Skulle den studerande upptäcka att han eller hon kommer att tjäna 18200 kr eller mer måste jämkningen justeras..

Du som arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift på den utbetalda lönen om den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 100 kronor till en och samma person.

Du är även skyldig att betala arbetsgivaravgift om lönen uppgår till minst 1 000 kronor under kalenderåret. Det blir alltså lägre kostnader att under sommarenanlita fenm ungdomar som får 999 kr vardera än att anlita en som får 5 000 kr.

Men arbetsgivaravgifterna har halverats och är under 2009 och är 15,49 procent för alla anställda som vid årets ingång ännu inte fyllt 26 år.

Här finns mer information från Skatteverket och länk till det intyg som de studerande ska fylla i.

Även dina säsongsanställda är försäkrade – om du har ett kollektivavtal. Skulle olyckan vara framme och någon av dina anställda blir skadad gäller försäkringen TFA. TFA gäller från första arbetsdagen och så länge anställningen varar. Ersättningen kan lämnas både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada ger bestående invaliditet.

Mer information här.