<![CDATA[Rätt siffror till reseräkningen. Foto: Getty Images]]>

Här är alla siffror för ditt traktamente

Anders Andersson

Publicerades: 11 april, 2012

Traktamente är skattefritt endast vid övernattning och om du varit minst fem mil hemifrån. Här är alla siffror du behöver när du deklarerar och skriver reseräkning.

Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

Traktamente, Sverige inkomståren 2016 och 2017

  • Hel dag: 220 kr
  • Halv dag: 110 kr
  • Efter 3 månader: 154 kr per hel dag.
  • Efter två år: 110 kr per hel dag
  • Nattschablon, privat övernattning: 110 kr

Traktamente, utomlands

  • Normalbelopp fastställs för varje land. Se Skatteverkets lista här för olika år.
  • Halvdagstraktamente utomlands: Halvt normalbelopp.
  • Heldagstraktamente utomlands efter 3 månader: 70 procent av normalbelopp.
  • Privat övernattning utomlands: Halvt normalbelopp.

Artikeln är uppdaterad 2017-10-10