Därför ska bolag i år maximera periodiseringsfonden

Anders Andersson

Publicerades: 13 april, 2012

Periodiseringsfond är inte längre en självklarhet för aktiebolag, eftersom det nu blir ränta på pengarna. Men i årets deklaration finns det två anledningar för bolag att maximera periodiseringsfonden.

Nu när deklarationen ska göras är detta en av de viktgaste frågorna:

  • Lönar det sig att göra avsättningar till periodiseringsfond?

För enskild firma och handelsbolag är det nästan alltid bäst att avsätta maximalt, eftersom det inte blir ränta på denna skattekredit. Men det gäller att ha pengar i firman när avsättningen efter sex år måstes skattas av.

Men för aktiebolag blir det ränta år för år på avsättningen. Inte förrän i år har det därför varit självklart att sätta av till periodiseringsfond för ett aktiebolag. Det finns två skäl till det:

  • Statslåneräntan för november 2011, som reglerar räntan, har sänkts till 1,65 procent. Det betyder att det lönar sig med avsättningar om du kan för en avkastning på ett bankkonto på mer än 1,65 procent.
  • Allt tyder på att bolagsskatten har sänkts när det är dags att ta upp de avsatta pengarna till beskattning. Anders Borg har utlovat det. Om bolagsskatten då är fem procentenheter lägre betyder det en skattevinst på 5 000 kr vid en avsättning på 100 000 kr.

– För att få skattekredit och dra nytta av att bolagsskatten kan bli lägre i framtiden är det därför oftast lönsamt att se till så att avskrivningarna blir maximala både i bokslutet och vid deklarationen, säger skattejurist Ingrid Almén på Ernst & Young.

  • Varje vardag fram till den 2 maj finns det nya deklartionsråd här på sajten. Missa inte dessa.
  • I nya numret av Driva Eget (2/2012) finns årets enklaste handledning för att fylla i blankett NE – blankatten för enskild firma.