Företagare vill ha minskat regelkrångel. Foto: Getty Images

”Minska regelkrånglet för företagare”

Samuel Karlsson

Publicerades: 26 september, 2018

Sveriges småföretagare vill att den kommande regeringen prioriterar att minska regelkrånglet och sänker kostnaderna för att anställa. Det visar en undersökning som Visma gjort. 

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft, krävs det att företagen har bra förutsättningar. Därför måste de som nu ska bilda regering sätta de här frågorna högt upp på sin agenda, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Vismas undersökning visar att den fråga som är viktigast för företagarna är att den kommande regeringen minskar regelkrånglet. Nästan sex av tio småföretagare, 56 procent, upplever att många och krångliga regler är ett problem i deras vardag. Nästan lika hög andel, 55 procent, tycker att det borde vara lättare och billigare att anställa.

Kräver mer av regeringen

Samma undersökning visar även att nästan nio av tio småföretagare vill att regeringen gör mer för de som ska starta och redan driver företag i Sverige. Inte ens en av tio småföretagare ger den nuvarande företagarpolitiken godkänt.

– Att fler vill starta, driva och utveckla företag är avgörande för sysselsättning, välfärd och regional utveckling. Men företag uppstår inte ur ett vakuum, utan är resultatet av ett klimat där fler vill och vågar ta klivet till eget, säger Boo Gunnarson.

De senaste åren har nyföretagandet i Sverige tappat fart. Hittills i år har 6 procent färre nya företag startats jämfört samma period i fjol. Förra året minskade nyföretagandet med 1 procent. Det var första gången sedan 2013 som nyföretagandet gick tillbaka.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via e-post till omkring 17 500 småföretag mellan den 18 och 30 april 2018. Sammanlagt svarade 1 313 företag på frågorna. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. En av frågorna som ställdes i undersökningen var: Utifrån din vardag som företagare – vilka av följande frågor tycker du att politikerna borde prioritera? De svarande fick markera två av följande alternativ:
– Färre och enklare regler
– Lättare och lägre kostnader för att anställa
– Säkra tillgången på rätt kompetens
– Öka den ekonomiska tryggheten för företagare
– Fler finansieringsmöjligheter
– Förbättra den digitala infrastrukturen (tex bredband)
– Bättre stöd från ansvariga myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket
– Vet ej:
– Annan: