<![CDATA[]]>

Ny skattekredit ska rädda småföretagen

Redaktionen

Publicerades: 22 januari, 2009

Nu ska du få vänta med att betala in din skatt. Det är en av regeringens åtgärder i dagens paket för att rädda företagen ur krisen.

Regeringen har vid sitt sammanträde idag fattat beslut om en tidsbegränsad lag som ger arbetsgivare möjlighet till uppskov med inbetalning av skatt.

Förslaget ingår som en del i regeringens åtgärdspaket för att motarbeta de negativa effekterna av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen.

Syftet är att minska de likviditetsproblem som uppstår för företag som i dag inte kan få lån på normala villkor på grund av finanskrisen.

– Vi ska pröva varje åtgärd som kan mildra finanskrisens effekter för företag och hushåll, säger finansminister Anders Borg.

Regeringens förslag innebär att arbetsgivare under högst två månader under året kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt.

Företagen som begär anstånd får dock räkna med att betala 2 procents ränta per år och en anståndsavgift på 0,3 procent per påbörjad kalendermånad.

Företaget ansöker om uppskov hos Skatteverket. Uppskovet gäller som längst i ett år. Reglerna kommer att gälla löner som betalas ut från och med februari till och med december 2009.

Förslaget överlämnas i dag i en remiss till Lagrådet.

Lyssna på Anders Borgs och Maud Olofssons kommentarer.