”Oskyldiga drivs i konkurs”

Redaktionen

Publicerades: 19 februari, 2009

Oskyldiga småföretagare som gör rätt för sig sätts i konkurs på felaktiga grunder och av snåriga regler, menar Skattebetalarna och Företagarförbundet i en gemensam rapport.

I deras rapport ”Skatteverkets kvarnar”  utgår de från två faktiska rättsfall och som belyser hur ett krångligt regelverk och Skatteverkets agerande sätter krokben för företagare som försöker göra rätt för sig. Organisationerna hoppas nu att få till stånd en konstruktiv diskussion som utmynnar i ändrade och förenklade skatteregler.

 - Det finns stora brister i rättssäkerheten för företagare när det gäller skatteområdet. Företagare tvingas att satsa tid, kraft och resurser för att få rätt mot Skatteverket. Samtidigt lovar politikerna från båda blocken att underlätta villkoren för de svenska småföretagen?, skriver de i rapporten

 - Visst förekommer det skattefusk och särskilt i vissa branscher, vilket också fått stor uppmärksamhet i media. Självklart ska dessa handlingar beivras. Men oavsett hur mycket det fuskas får kontrollbehovet aldrig gå ut över enskilda företagares rättssäkerhet, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare för Företagarförbundet.

Rapporten  innehåller ett antal enkla förslag som kan förbättra rättssäkerheten på skattområdet:

  • Beviskraven i skatteprocessen ska inte vara sämre än vid brottmål.
  • Regler om ersättning för ombudskostnader i skatteprocesser måste bli generösare.
  • Anstånd med betalning av skatt ska beviljas automatiskt när man överklagar en skattedom.

– Dålig rättssäkerhet och alltför krångliga skatteregler är förödande för människors vilja att starta och driva företag. Därför uppmanar vi nu de politiker som lovar att förbättra företagarnas villkor att också lägga med skatteområdet, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Läs hela rapporten här

Skateverket kräver enklare regler för handelsbolag.