<![CDATA[]]>

Planera för ägarskifte och pension

Anders Andersson

Publicerades: 19 september, 2013

Minst fyra-fem år innan det är pensionsdags gäller det att byta skattestrategi.  Läs här om hur du bäst gör när du ska förbereda ägarskifte och driva företaget vidare som pensionär. 

Hur den nya strategin då ska se ut beror på om du ska sälja företaget, överlåta det till barnen, driva det vidare på sparlåga eller om du ska lägga ned verksamheten.

När du vill driva på sparlåga

Det finns två skattefördelar med att ha företaget kvar sedan du blivit folkpensionär:

  • Att jobbskatteavdraget blir mycket bra från och med det år du fyller 66 år. För de första 100 000 kronorna av löneinkomst och inkomst av näringsverksamhet får du tillbaka 20 000 kronor i jobbskatteavdrag. Pensionsinkomst ger inget sådant avdrag.
  • De sociala avgifterna sänks till 10,21 procent och det mesta får du tillbaka i form av höjd framtida pension.

Detta kan vara två bra skäl att ha sitt företag kvar som pensionär. Om det är en enskild firma måste du ha en viss verksamhet kvar så att företaget får ett överskott. Men även pengar som tidigare satts av till expansionsfond ger jobbskatteavdrag när de tas upp till beskattning.

Om du har aktiebolag kan de ge dig själv och din make/maka lön utan att ni arbetar i bolaget, och detta kan vara ett skäl att byta från enskild firma till aktiebolag.

Men för att skatteeffekten ska bli optimal måste bolagets lönekostnad matchas mot intäkter för bolaget.
Så länge du har något att fakturera är detta inget problem. För att bolaget ska få intäkter även när du slutat att fakturera kan du i god tid sätta av medel till periodiseringsfond som ger framtida intäkter. Exempel:

  • Varje år från och med det år du fyller 60 år sätter bolaget av 100 000 kronor till periodiseringsfond.
  • När du vid 66 års ålder slutar att fakturera i bolaget tar du ändå ut 100 000 kronor i lön samtidigt som lika mycket från periodiseringsfonden tas upp till beskattning. Bolagets resultat ligger då kring noll, och du själv har gjort ett skatteeffektivt löneuttag.

När du vill sälja
När du ska bädda för en försäljning av ditt företag gäller det att vara offensiv in i det sista och dra nytta av fördelaktiga regler för att sälja företagets aktier.

Om du har en enskild firma eller handelsbolag med ett högt förväntat försäljningsvärde bör du i god tid före en försäljning byta till aktiebolag.

Om du har aktiebolag kan du förbereda en försäljning genom att lägga in verksamheten som ska säljas i ett dotterbolag.
När dotterbolagets aktier sedan säljs läggs försäljningspengarna in i moderbolaget utan att det blir någon bolagsskatt på vinsten. Pengarna beskattas först när de en dag ska tas ut från bolaget – kanske genom att bolaget läggs i karantän i fem år och därefter tas ut med 25 procents skatt.

När du vill lägga ned
När du vill sluta att arbeta i ditt företag, men också när ditt dotterbolag sålt sin verksamhet, kan du dra nytta av skattereglerna kring passiva bolag, ”trädabolag”.
Dessa regler säger att ett aktiebolag som varit passivt i minst fem år kan likvideras eller säljas med en vinstskatt på 25 procent.

Men för att regeln ska kunna användas måste dessa förutsättningar vara uppfyllda:

  • Du eller någon närstående får inte vara aktiv i företaget och själv generera vinst i företaget. Dit kan också aktieaffärer räknas. Någon enstaka omplacering i månaden kan nog godtas, men den som vill göra många affärer bör se till så någon annan sköter kapitalförvaltningen (diskretionär förvaltning).
  • Ägaren får inte fortsätta med en verksamhet som liknar den som det gamla bolaget haft. Men det går bra att fortsätta med likartad verksamhet i ett handelsbolag eller i en enskild firma.

När du startar en enskild firma kan du på köpet dra nytta av en regel som säger att de sociala avgifterna i en firma kan sänkas till 10,21 procent redan vid 61 års ålder. Om du i dag har ett aktiebolag med ett stort kapital kan du göra så här:

  • Starta en enskild firma och flytta all din verksamhet dit från ditt aktiebolag.
  • Gör bolaget till ett ”trädabolag” och se till så att bolaget inte har någon verksamhet.
  • Börja ta ut hela den allmänna pensionen, även från PPM-sparandet, från januari det år då du denna månad hunnit bli minst 61 år. Då sänks egenavgifterna från detta år på all vinst i en enskild firma till endast 10,21 procent.

Strategin inför en avslutning med ”trädabolag” bör gå ut på att bolaget säljer inventarier och varulaget och rensar upp allt i bolaget, så att det till slut bara finns en kassa med pengar.

Vid generationsskifte
När ett företag ska tas över av en ny generation måste verksamheten anpassas för detta under många år i förväg. Pengar kan behöva samlas på hög för pension åt den äldre generationen som ska sluta eller kanske för att kompensera de barn som inte ska ta över företaget.

Se på driva-eget.se/generationsskifte.
LÄS MER: