<![CDATA[FOTO: ISTOCK]]>

Regeringen vill slopa avdrag vid representation

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 1 mars, 2016

Arbetslunch eller festsupé. Det spelar ingen roll vilket, för om regeringen får sin vilja igenom slopas rätten till avdrag för all typ av representationsmåltider. Så här skriver man i sammandraget:

”I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring. Förslagen avser både mervärdesskatt och inkomstskatt. Avseende mervärdesskatt föreslås att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle. Vid inkomstbeskattningen föreslås att avdragsrätten slopas för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. Förslagen syftar bl.a. till att få mervärdesskatteregler som är förenliga med EU-rätten och till att förenkla tillämpningen. I nuläget finns ett flertal olika beloppsgränser som kan bli aktuella vid avdrag för representation.” Kanske är det en reaktion på den EU-dom som fastställde att Skatteverket missat en regel och tillåtit alltför låga momsavdrag. Läs mer om rätten till tredubbla momsavdrag här.
]]>