<![CDATA[]]>

Sänk din marginalskatt nu – så gör du

Anders Andersson

Publicerades: 9 december, 2015

Ta ut rätt årsinkomst ur ditt företag. Det är det bästa sättet att sänka skatten för de flesta småföretagare. Ta då hjälp av gränserna i rutan nedan.

En av fördelarna med att vara företagare är att du själv kan reglera din lön så att skatten blir den lägsta möjliga.

  • För dig som har aktiebolag gäller det att välja hur mycket som bolaget ska skatta av med bolagsskatt och hur mycket ägarna ska ha i lön och/eller utdelning. Det måste göras före årsskiftet. Det som bolaget ska skatta av kan minskas med hjälp av periodiseringsfond.
  • För dig som har enskild firma eller handelsbolag blir årsinkomsten minus kostnader ett överskott. Det som blir kvar inklusive de löneuttag som gjorts tidigare under året blir överskott. Detta kan man minska genom avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond. Det går då att i princip själv bestämma 2015 års inkomst i deklarationen i maj nästa år men det kan finnas skäl att göra det redan före årsskiftet.

Den viktigaste gränsen som många företagare försöker ligga under är brytpunkten för statlig skatt. Över den punkten blir det 20-procentig statlig skatt. Det är det som gör att marginalskatten ökar till 52 procent i rutan här nedan och till 57 procent när den femprocentiga statliga värnskatten tillkommer om årsinkomsten stiger ytterligare. Att marginalskatten varierar också vid lägre årsinkomster beror på jobbskatteavdraget och rätt okända effekter kring hur grundavdraget slår. Grundavdraget varierar i år mellan 13 100 och 34 300.

Det är högre för pensionärer över 65 år. För pension blir det däremot inget jobbskattavdrag. Det är därför som inkomstnivåerna för marginalskatt varierar i de två kolumnerna här intill.  För pensionärer kan det märkligt nog bli 57 procents marginalskatt i ett inkomstskikt, trots att statsskatten är 20 procent. Utöver skattegränserna kan det för en del vara viktigt att tänka på dessa inkomstgränser:

  • För dem som vill ha maximal ersättning vid sjukdom och vård av sjukt barn kan det vara viktigt att försöka ha en inkomst som är 333 750 kronor. Årsinkomst över denna gräns ökar inte dessa ersättningar.
  • Maximal föräldrapenning får du vid en årsinkomst 445 000 kronor.
  • Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 468 867 kronor för 2015.

Arbetsinkomst

Arbetsinkomst  Marginalskatt procent
0 – 18 823  0      
18 824 – 18 899 1 300 (kronor)
18 900 – 60 100  7      
60 200 – 130 700  21     
130 800 – 359 600 29     
359 700 – 443 300 32     
443 400 – 629 200  52     
629 300 och högre  57     

Pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2015 för pensionärer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).   

Fastställd förvärvsinkomst  Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %  Varav statlig skatt i procent
0 – 49 200  0      
49 300 – 164 200  29    
164 300 – 213 400   32   
213 500 – 469 600 35    
469 700 – 552 300 57 20
552 400 – 648 000  52  20
648 100 och högre  57  25 

Källa: Visma / Spcs Skatteprogram