Sänkta egenavgifter gäller inte alla

Anders Andersson

Publicerades: 19 september, 2009

När finansdepartementet i dag presenterar detaljerna om förslaget med sänkta egenavgifter visade det sig att förbättringen inte gäller alla firmor. Och för handelsbolag kommer nya begränsningar. 

I höstbudgeten kom beskedet om att  egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag sänks med 5 procentenheter eller totalt 1,2 miljarder kronor. Detta ska gynna 187 000 småföretagare. Sänkningen blir från 29,71 till 24,71 procent.

Sedan dess har finansdepartementet haft vissa problem med att få förslaget att stämma med EU-kommissionens krav om att skillnaden mellan olika företagsformer inte får vara för stor. Därför påpekar finansdepartementet nu i sitt pressmeddelande att ”avgifterna ska vara ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens regelverk”.

Detaljerna förslaget är nu klara och finansdepartementet skickar nu ut en promemorian med förslag om att minska egenavgifterna på remiss. De nya reglerna ska träda i kraft redan från och med den 1 januari nästa år.

Sänkningen kan ses som en eftergift till alla som kritiserat att den femprocentiga rabatten på avgifterna togs bort i början av 2007. Men det finns flera begränsningar:

  • Sänkningen kan bli högst 10 000 kr per år. Med de gamla reglerna som socialdemokraterna införde kunde sänkningen vara upp till nästan 40 000 kr.
  • Sänkingen gäller inte unga och äldre som redan har nedsättning av avgifterna.
  • Omsättningen måste vara minst 40 000 kr.
  • Den nya sänkningen ska gälla bara enskild firma och handelsbolag. Du som har aktiebolag får ingen sänkning av arbetsgivaravhgiften för lön åt dig själv.

I detaljförslaget kom yterligare en begränsning för handelsbolag:

  • För handelsbolag och andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt får egenavgifterna minskas med högst 20 000 kr för samtliga delägare tillsammans.

 Nedsättningen ska begäras i deklarationen av dig som har enskild firma eler handelsbolag.

Läs hela promemorian om höstbudgetens skatteförändringar här