Tips inför din deklaration. Foto: Getty Images

Smarta tips inför din deklaration

Samuel Karlsson

Publicerades: 24 april, 2018

Det är svårt att hitta några superavdrag idag inför din deklaration. Men visst finns det tips som kan göra skillnad!

Deklarerandet är i full gång runt om i landet inför 2 maj då inkomstdeklarationerna för beskattningsåret 2017 senast ska vara inlämnade för fysiska personer (eller lite senare vid anstånd, dock absolut senast 15 juni vid byråanstånd).

För ett företag, oavsett om det handlar om enskild näringsverksamhet eller aktiebolag eller någon annan företagsform och oavsett företagets storlek, handlar det inte om att ”leta” avdrag  inför deklarationen. Avdragen uppkommer löpande och bokförs löpande och några ytterligare avdrag i deklarationen förekommer normalt inte.

LÄS OCKSÅ: 8 avdrag du inte får missa

I företaget gör du därför avdrag inte bara för inköp av material, marknadsföring och inventarier utan även för exempelvis lokalkostnader (hyrda lokaler eller lokaler i din egen bostad), resor i tjänsten (18,50 kr/mil vid körning med privat bil) och traktamenten vid tjänsteresor som kräver övernattning.

Möjligen (vilket kanske är verkligheten för många av de allra minsta enskilda firmorna) summeras avdragen en gång per år utifrån verifikat med mera när bokslutet och deklarationen görs. Utgångspunkten är ändå att avdragen normalt ska finnas bokförda.

Tips inför din deklaration

I stället för avdragstips bör vi prata om deklarationsplaneringstips. Vi har ju på senare år fått ett alltmer tillkrånglat system med skattereduktioner genom jobbskatteavdrag, Rot-/Rut-tjänster och så vidare. Dessutom finns sedan tidigare exempelvis regler om kvittning av förluster och vinster på värdepapper, skattereduktion på underskott i kapital (på grund av ränteutgifter eller förluster) och möjligheten till uppskov vid bostadsbyten.

LÄS OCKSÅ: Checklista inför deklarationen

Det är väldigt knepigt att hålla reda på allt detta och räkna rätt, det klarar nästan bara skatteprogrammen av numera. Dessutom är det i många fall för sent att göra någonting vettigt när du väl sitter och fyller i inkomstdeklarationen – du borde i vissa fall ha planerat och vissa fall även agerat redan före årsskiftet, till exempel när det gäller att genomföra vinst-/förlustaffärer på värdepapper eller betala Rot-/Rut-tjänster. Vissa saker kan du dock göra när du deklarerar, som att frivilligt återföra uppskov och omfördela ränteavdrag eller Rot-/Rut-avdrag mellan makar.

AV ULF SVENSSON I SAMARBETE MED BJÖRN LUNDÉN INFORMATION