Vårbudgeten har presenterats – det prioriteras för oss företagare

Josefin Wallin

Publicerades: 20 april, 2023
Foto av: Regeringen

Vårbudgeten har släppts och här presenterar regeringen vad som kommer bli Sveriges ekonomiskt prioriterade områden. Driva Eget samlade det du som företagare behöver veta – men blir det mer klirr i kassan? Ge oss tre minuter så reder vi ut frågan tillsammans!

När vårbudgeten presenterades under förra veckan var det en vårändringsbudget präglad av sin samtid. Sverige befinner sig nu i en stark lågkonjunktur, en lågkonjunktur vilken dessutom tros fördjupas under 2024. Inflationen är också den högsta vi har sett i landet på trettio år. Inflationen påverkar också svenskens ekonomi – med en lön och ett sparande som helt enkelt blir mindre värt. Så vad väljer regeringen att ekonomiskt prioritera?

Yrkesutbildningar prioriteras i vårbudgeten

Frågan om kompetensförsörjning är fortfarande het. Detta för såväl små som större företag. Här är kompetensbrist ett problem för många företag – och ett behov många företagare har uttryckt länge. Därmed är det glädjande för företagen att se att regeringen väljer att prioritera yrkesutbildningar. Hela 700 miljoner är avsatta för att utveckla de svenska yrkesutbildningarna. För att förse företagen med kompetens arbetskraft i rätt bransch.

Sänkta skatter och avgifter får lov att vänta

Många företagare hade säkerligen också önskat se lättnader inom skatter och avgifter för de svenska företagen? Då blir du kanske besviken. Däremot så finns det en förhoppning om att se mer av det här i höstbudgeten. Vilket vissa menar det finns indikationer på. Att det inte låg i budgeten redan nu kan delvis bero på det ansträngda ekonomiska läget. Men att det i höst skulle kunna bli aktuellt med någon form av skatte- eller avgiftslättnad, som är positivt för företagen, tycks vara mycket möjligt. Det kommer då kunna handla om skattelättnader – eller att det ska bli billigare att anställa i företagen.

Effektiv konkurrens viktig

Konkurrensverket får tio miljoner i budgeten för så kallad effektiv konkurrenstillsyn. Detta i branscher där man kan se stora prisökningar just nu.

– Inflationstakten är oroande hög, i synnerhet inom livsmedel. Ett ökat konkurrenstryck till följd av en effektiv konkurrens är en viktig faktor för att hålla tillbaka prisökningarna, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Andra förslag i vårpropositionen

Förslagen i vårändringsbudgeten uppgår till sammanlagt 4 miljarder kronor. 

 • Tillfälligt förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer
 • Förstärkning av det militära försvaret och förberedelser inför medlemskap i Nato
 • 50 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen för att hantera en ökad arbetslöshet
 • Regeringen föreslår 100 miljoner kronor för sfi för ukrainska medborgare
 • 719 miljoner kronor till utbildning för vuxna
 • 10 miljoner kronor till forskningsinfrastrukturen SciLifeLab
 • 27,5 miljoner kronor för ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Fortsatta satsningar på Säkerhetspolisen och Kriminalvården
 • Regeringen stärker familjehemsvården
 • Åtgärder för förbättrad konkurrens
 • Ökat anslag för att värna tillsynen av spelmarknaden
 • Fler ska ha möjlighet att göra provet för att få ut sin läkarlegitimation 2023

Läs också: Finansministern om det ekonomiska läget – det här påverkar företagare