Finansministern om det ekonomiska läget – det här påverkar företagare

Josefin Wallin

Uppdaterades: 1 november, 2022
Publicerades: 2 november, 2022
Foto av: Regeringen

Måndag 31 oktober höll Finansminister Elisabeth Svantesson (M) en pressträff för att ge en överblick av det ekonomiska läget för Sverige. Vi sammanfattar det som påverkar dig som företagare – såsom inflation, elpriser, räntor och åtgärder.

Inför att höstbudgeten ska presenteras så lyfter regeringen en ekonomisk prognos inför detta. Prognosen presenterades under måndagen av Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Dessvärre var det en dyster prognos som mötte nyhetssajter och åhörare på plats. Inflationen är hög och vi beräknas nu gå in i en lågkonjunktur.

Dyster prognos utmanar företagen

Övergripande kan man sammanfatta det som att prognosen är ansträngd och dyster. Man bedömer att läget är kritisk och det finns risk att läget dessutom kan förvärras. Hon underströk också vikten av att finanspolitiken just nu är viktig. Den har till uppgift att hantera både en ansträngd ekonomisk situation och en rådande inflation. Här vill man i budgeten skapa handlingsutrymme. Vilket kan tolkas som att de skapar utrymme i budgeten för att kunna gå in med olika åtgärder och förmildrade handlingar om läget skulle förvärras.

Inflationen väntas gå ner 2023

Inflationen är just nu hög vilket beror på bland annat höga energipriser och hög efterfrågan på olika saker. Det som kan ses som positivt i prognosen Svantesson presenterades är att inflationen spås sjunka nästa år. En rörlig inflation gör det svårare för företag att planera sin ekonomi. Det är därmed positivt att den sjunker och förhoppningen är att den blir stabil och inte föränderlig. En hög inflation hämmar köpkraft och investeringar vilket inte är till fördel för svensk ekonomi.

Det ekonomiska läget sammanfattat

 • Räntorna har också höjts. Centralbanker använder detta som en metod för att få grepp om inflationen och i prognosen tror man också på ännu fler räntehöjningar. Vilket givetvis också påverkar dig och ditt företag.
 • Man ser att Sverige kommer att befinna sig i en regelrätt lågkonjunktur 2023. Företag kommer få tufft med ökade kostnader. Dessutom så kommer svensk export få det svårare på grund av en minskad efterfrågad från omvärlden.
 • Man kan komma att behöva strama åt penningpolitiken, och det snabbt. Det har däremot sina potentiella risker. En risk är att man kommer snubbla på sårbarheter i de olika finansiella systemen. Någonting vi helt enkelt kommer att bli varse om så småningom.
 • Fastighetsmarknaden och bostadsmarknadens höga räntor kommer att påverka företagen. Men också privatpersonerna bakom företagen i de svenska hushållen som även de drabbas.

Läs också: Förslag från regeringen: Billigare drivmedel, höjt reseavdrag – och då träder det i kraft

Vad behövs göras?

 • Finanspolitiken menar man nu behöver fylla en viktig funktion. Det är dels att hantera det tuffa ekonomiska läget, men också den höga inflationen.
 • Om inflationen inte sjunker utan ligger kvar kommer företagen behöva räkna med fler räntehöjningar (som en åtgärd för att kyla ner inflationen).
 • Vi bör agera återhållsamt.

Staten kan inte kompensera för dina prisökningar

Staten kommer heller inte att gå in och hjälpa till med alla prisökningar som denna situation bär med sig för dig. De uppger att de varken kan eller bör dela ut kompensationer i för hög grad. När det gäller de extremt höga elpriserna är det ett väldigt utmärkande läge. Här försöker regeringen hitta en balans mellan att ändå kompensera, trots att man genom detta kan spä på inflationen.

 • Regeringen kan inte kompensera för alla dina prisökningar.
 • Elpriserna spås bli ännu högre vintern 2022/23 än förra vintern.
 • Elpriserna pressar företag och hushåll.
 • Det är osäkert att ge en prognos på hur detta utvecklar sig.

Dessa åtgärder planeras

 • Man vill skapa handlingsutrymme. Alltså utrymme i budgeten för att kunna plocka fram ”ett ess i rockärmen” i ett krisläge.
 • Återgång till tidigare reseavdrag.
 • Samtidigt som man höjer schablonbeloppet för detsamma. Det tänker man ska kunna gynna de med störst kostnader.
 • Man vill stötta drabbade hushåll och företag.
 • Effektiv energipolitik och fokus på att skapa goda förutsättningar för tillväxt.
 • Mm.

Källa: Pressträff Finansdepartementet

Läs också: Elprisstöd och elräkningsakuten för företag – så mycket pengar kan du få