<![CDATA[]]>

Många jobb skapas i små och medelstora företag

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 4 juni, 2013

Ny forskning visar att små och medelstora företag skapade runt 300 000 jobb i Sverige under 1990-2009 medan stora företag minskade sysselsättningen med drygt 100 000 jobb.

Tre forskare vid Institutet för näringslivsforskning, Lars Persson, Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck, har granskat vad som är centralt för att skapa nya jobb i Sverige – och hur det svenska näringslivet har utvecklats under de senaste två decennierna.

Enligt analysen, som presenteras i Svenska Dagbladet i dag, skapade små och medelstora företag (med 3–199 anställda) runt 300 000 nya jobb i näringslivet under åren 1990-2009. De stora företagen (med fler än 200 anställda) minskade sin sysselsättning med drygt 100 000 jobb.

Är tilltron till små företag som framtidens jobbskapare välgrundad? frågar sig forskarna på SvD:s Brännpunkt-sida.
Svaret? Nja.

”Det kan här noteras att samtidigt som fokus på senare år har varit på småföretag var det inte länge sedan som betingelserna för stora industriföretag ansågs centrala för jobbskapandet”, skriver artikelförfattarna och fortsätter:
”Avgörande för vilka företag som växer och skapar nya arbetstillfällen är de institutionella och teknologiska förutsättningar som råder vid den aktuella tidpunkten.”

De nämner till exempel att den tekniska utvecklingen har inneburit att stora tillverkningsföretag har kunnat lägga ut delar av sin verksamhet till mindre specialistföretag, vilket gjort att fler har anställts i små och medelstora företag.

Forskarnas slutsats är att mångfald i näringslivet är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen. Mångfald i form av både små och stora företag, unga och gamla företag och små och stora arbetsställen.
”Avgörande i alla dessa dimensioner är dock att företag inte möter regelverk och institutioner som missgynnar produktivt företagande och jobbskapande”, skriver forskarna till sist.

LYSSNA! Lyssna också på Ekots inslag om rapporten (7:58 in i sändningen).