Vilka-stod-kan-du-fa-nar-du-ska-starta-eget

Vilka bidrag och stöd finns när jag ska starta eget företag? Här är listan!

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 3 november, 2021
Publicerades: 24 september, 2021
Foto av: Adobe Stock

Dags att starta eget företag? Vi guidar till viktiga starta eget-bidrag och stöd, den bästa kostnadsfria rådgivningen och smartaste sätten att hitta starta eget-lån. Spana in våra bästa tips här!

Olika starta eget-bidrag

Arbetsförmedlingen – starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

Som arbetssökande med goda förutsättningar att driva ett företag kan du få ett starta eget-bidrag. Stödet kan normalt ges i upp till sex månader men under Coronapandemin är tiden förlängd upp till tolv månader. Det är arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Först undersöker de hur dina möjligheter för att istället få en anställning ser ut. Därefter går de igenom din affärsidé samt affärsplan och bedömer vilka dina förutsättningar är för att driva företaget tillräckligt lönsamt och långsiktigt för att få stöd när du ska starta eget.

Läs mer: Här hittar du mer information om Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag

Tips: Skriva en affärsplan – vad ska vara med? Mall och checklista

Arbetsförmedlingen – bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Du som har en bra affärsidé och har en funktionsnedsättning kan få ett bidrag för kostnader i samband med starten av din verksamhet. Bidraget kan kombineras med stöd till start av näringsverksamhet. Du kan även få bidraget om du vill starta en verksamhet tillsammans med andra. Kraven för att få bidraget är förutom funktionsnedsättning även att du är inskriven som arbetssökande, har långsiktiga planer och goda förutsättningar att bedriva näringsverksamhet.

Läs mer: Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Bidragsformer från tillväxtverket och regioner

Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis konsulthjälp eller investeringar från Tillväxtverket eller den aktuella regionen/länsstyrelsen. Det kan gälla investeringsbidrag, konsultcheckar, samverkansprojekt, innovationsstöd, transportbidrag och affärsutvecklingscheckar. Vissa av bidragen gäller bara vissa geografiska områden eller branscher.

Läs mer: Stöd och bidrag via tillväxtverket och regioner

Här kan du också finna bidrag och stöd när du ska starta eget

Det finns ytterligare instanser som utfärdar olika typer av stöd. De är lite mer nischade.

Vinnova

Den statliga myndighet som ska främja innovation ger bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. 

Jordbruksverket

Du som bedriver företag i branscher som berör Jordbruksverkets verksamhet kan söka olika typer av starta eget-bidrag därifrån. Det handlar exempelvis om jordbrukarstöd, företags- och projektstöd och så kallade marknadsstöd. Om du är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag kan du få ett startstöd. 

Läs mer om startstödet från Jordbruksverket.

EU-bidrag för företag

Via Europeiska Unionen kan du söka olika typer av stöd. För att få en överblick över vilka bidrag och stöd som finns kan du exempelvis kontakta Enterprise Europe Network som hjälper små och medelstora företag genom exempelvis information och rådgivning om EU-regler och EU-finansiering samt förmedling av affärskontakter.

Ytterligare finansieringsformer när du startar eget

Om inget av ovanstående starta eget-bidrag passar in på ditt företag och du inte har tillräckligt av egna medel kan du även vända dig till en extern finansiär. 

Banklån

Hos banken kan du ansöka om olika typer av företagslån såsom investeringskredit, rörelsekredit och kontokredit. Banken gör då en helhetsbedömning av ditt behov samt din förmåga att betala tillbaka lånet.

Företagslån eller microlån via Almi

Genom Almi kan du ansöka om Företagslån, som tillsammans med egen finansiering eller banklån kan ge tillgång till mer kapital. Denna typ av lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda utan övre gräns för lånebelopp. Microlånet riktar sig till uppstartsföretag med mindre kapitalbehov, där du kan låna 100 procent av kapitalbehovet upp till 200 000 kr med begränsad säkerhet. 

Här kan du läsa mer om Almis olika typer av lån.

Andra former av finansiering

Utöver ovanstående finns även möjligheter att använda sig av riskkapital, affärsänglar, samt crowdfunding.

På verksamt.se kan du läsa mer och även lyssna till en podcast om olika finansieringsformer

Tips kring finansiering vid uppstart av företag

Spetsa öronen till avsnittet om hur du bäst finansierar ditt företag i podden: ”10 vanligaste starta eget-frågorna – här får du svaren”