Starta eget-bidrag och stöd

Stöd och bidrag när du ska starta eget företag – så här fungerar det

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 31 mars, 2020
Publicerades: 30 mars, 2020
Foto av: Getty Images

Om du är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan du i vissa fall få stöd från Arbetsförmedlingen när du startar ditt företag. Detta kallas aktivitetsstöd, och du kan få det under ditt första verksamhetsår.

Tvärtemot vad många tror, är detta inte ett bidrag som kommer automatiskt när du starta eget. Du måste ansöka om det och uppfylla kraven.

Vem kan få stöd och bidrag för att starta eget företag?

Stödet vid start av näringsverksamhet (kallas ”Stöd till start av näringsverksamhet”) finns för dig som vill starta ett företag, på egen hand eller tillsammans med andra. Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé är lönsam (eller i alla fall, kan bli det) och kan försörja dig på lång sikt.

Finns det några andra villkor för att få starta eget-stöd?

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att kunna få stödet. Du behöver också uppfylla följande, enligt Arbetsförmedlingen:

  • Du har fyllt 18 år.
  • Du är arbetslös eller riskerar att bli det. Det finns dock undantag för stödområden i glesbygdskommuner.

Tips! Få all inspiration du behöver för att lyckas med ditt företag. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Okej, och hur fungerar ansökan?

Arbetsförmedlingen bedömer din affärsidé och vilka förutsättningar du har att driva ett företag som kan försörja dig. De utgår från dina erfarenheter och dina övriga förutsättningar för att starta eget och driva eget företag. Arbetsförmedlingen tar också hänsyn till hur arbetsmarknaden och konkurrensen ser ut inom din bransch.

Du kan i vissa fall få göra praktik för att öka din erfarenhet inom branschen du valt att starta eget inom. Om du inte har drivit företag tidigare kan Arbetsförmedlingen i vissa fall också erbjuda informationsträffar, rådgivning och nyföretagarkurser.

Hur ser det ekonomiska stödet ut när jag startar eget, och var ansöker jag?

Du har rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du kan få ersättningen under högst sex månader

(OBS! Nya regler under Corona-krisen, nu kan du få aktivitetsstödet under 12 månader. Läs mer här.)

Hur stort är starta eget-bidraget?

Försäkringskassan ansvarar för att beräkna och betala ut ditt aktivitetsstöd. Godkännandet av din ersättning beror på Försäkringskassan, din a-kassa och din handläggare på Arbetsförmedlingen. Ersättningen blir olika stor beroende på din försäkringssituation:

  • Om du inte har rätt till a-kassa kan du endast få 223 kronor om dagen i starta eget-bidrag. 
  • Om du däremot uppfyller villkoren för a-kassa, följer också ditt aktivitetsstöd den ersättningsplan du har enligt a-kassan. Det vill säga högst 910 kronor om dagen och lägst 365 kronor om dagen. Även här förutsätts att du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen på heltid.
  • Är du utförsäkrad, det vill säga att du har nått antal maxdagar från a-kassan? Då kan du högst få 65 procent av din ersättningsplan i starta eget-bidrag.

Aktivitetsstödet betalas ut en gång varje månad och är skattepliktigt som inkomst i din inkomstdeklaration. OBS! Se Arbetsförmedlingen.se för aktuella belopp och uppdateringar om starta eget-bidraget.

OBS! Läs den här artikeln för att se förändringar i a-kassan under Coronakrisen.

Hitta nya kunder till ditt företag: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att lyckas.

Hur länge kan jag få Starta Eget-bidraget?

Aktivitetsstödet betalas ut under sex månader, men kan förlängas i undantagsfall för sjukdom eller om du fått vänta länge på viktiga myndighetstillstånd.

(OBS! Nya regler under Corona-krisen, nu kan du få aktivitetsstödet under 12 månader. Läs mer här.)

Är jag försäkrad under tiden jag får stödet?

Nej, du är inte försäkrad genom aktivitetsstödet. Du måste alltså själv se över ditt försäkringsskydd när du är företagare.