kapital till bolaget

Intresserad av tillväxt? Wood Tube:s VD tipsar om hur du kan ta in kapital till bolaget i din tillväxtresa

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 15 december, 2021
Publicerades: 16 december, 2021

Wood Tube har gjort en framgångsrik tillväxtresa under det senaste året där de lyckats lansera sin produkt och börjat bygga en ny fabrik för tillverkning. För Driva Eget berättar företagets VD Tobias Söderbom Olsson mer om bolagets tillväxtresa och ger sina bästa tips för hur du kan tänka när du vill ta in kapital till bolaget.

Vad är Wood Tube?

Wood Tubes produkt är reglar för innerväggar – gjorda av papper! Målet är att ersätta stål för att kunna bygga mer klimatsmart. Affärsidén grundar sig i insikten att de med sin goda kompetens inom pappersteknik skulle kunna möta byggbranschens efterfrågan i att bygga hållbart. Insikten förvandlades till pappersreglar som utvecklades och testades fram under en lång process av utveckling och certifiering. Produkten är förutom klimatsmart även bra för snickarnas arbetsmiljö eftersom det är en lätt produkt och den minskar risken för skärskador.

Vi hade mycket egen kunskap kring tekniken och marknaden. När vi har sökt kapital till bolaget har vi samtidigt sökt efter den kompetens som vi själva saknat inför våra utmaningar. Det fann vi i ett tidigt skede genom Almi Invest samt affärsänglar.

Tobias Söderbom Olsson, VD på Wood Tube

Accelererade tillväxtresan med hjälp av inkubator, affärsänglar och Almi

När de fått fram en produkt som mötte kraven fick de hjälp av en inkubator i form av Sting Bioeconomy som gav dem stöttning i att accelerera affären samt rådgivning kring att ta in kapital till bolaget.
– Vi hade mycket egen kunskap kring tekniken och marknaden. När vi har sökt kapital till bolaget har vi samtidigt sökt efter den kompetens som vi själva saknat inför våra utmaningar. Det fann vi i ett tidigt skede genom Almi Invest samt affärsänglar.

Framgångsrik pitch i Draknästet 2021

Wood Tube:s VD Tobias Söderbom Olsson har framgångsrikt deltagit i flera startup-tävlingar, bland annat Venture Cup. Du kanske har sett hans pitch i Draknästet i augusti som gick hem hos drakarna? Tobias menar att dessa tillfällen är ett utmärkt sätt att dels förpacka sitt erbjudande och dels kan evenemangen ge exponering för potentiella investerare.

Tillväxt genom en industriell partner

Wood Tube har varit noggranna med att verifiera produktens funktion och marknadens intresse. När de behövde skala upp produktionen fann de precis det stöd de behövde i en industriell partner som med rätt kunskaper och kontakter inom byggmaterial och produktion dels kunde hjälpa till med att bygga upp produktionen, dels bidra med rätt typ av marknadskanaler.
– En av de viktigaste förutsättningarna för oss när vi har tagit in kapital till bolaget har varit att hitta kompetens som även vill engagera sig och vara delaktiga i att göra jobbet.

Vad har varit svårast i er tillväxtresa?

Som blivande produkttillverkare kan det vara en svår kombination att tillverka en produkt utan pengar. En investerare vill ju helst se produkten för att våga investera, men det blir svårt att tillverka produkten utan pengar. Ett steg kan vara att undersöka om det till exempel finns stöd att söka från Vinnova eller motsvarande innovationsfrämjande instanser.

Är du intresserad av tillväxt? Tobias bästa tips när du vill ta in kapital till bolaget:

  • Öva dig på att sälja in ditt erbjudande; en bra pitch kan väcka ett intresse som leder till ett första möte. Du bör kunna redogöra för underlag som visar en tydlig plan samt vad pengarna ska användas till.
  • Det är en fördel att kunna visa en klar bild av vad du ska utveckla samt involvera kunden i ett tidigt skede för att visa att intresse finns
  • Det kan vara svårt att hitta rätt investerare. Titta efter lämpliga startup-tävlingar där du får möjlighet att visa att du söker kapital. De kan ge dig den exponering du behöver.
  • När du söker kapital – sök samtidigt efter den kompetens du själv saknar.
  • Det kan vara en fördel att söka efter kompetens som även vill engagera sig och göra jobbet tillsammans med dig.
  • Undersök om stöd från till exempel Vinnova lämpar sig för din affärsidé.
  • Många vill gärna känna att deras investering får en större påverkan. Om din affärsidé bidrar till klimatnytta eller någon annan samhällsutmaning är det en stor fördel.

Fler tips om du söker kapital

Vi har tidigare intervjuat affärsängeln Filip Larsson kring vad han anser vara avgörande för att välja att investera.