Övervakning av medarbetare

Studie visar att hårdare övervakning av dina medarbetare ger bakslag

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 3 februari, 2022
Publicerades: 8 februari, 2022

En stor andel företag har valt att utöka övervakning av produktiviteten hos sina hemarbetande anställda, visar en ny studie. Den visar även att bolag som kontrollerar sina anställda för närgånget riskerar att få betala för det i ökad personalomsättning. Läs även tips om hur du får dina anställda produktiva utan att övervaka dem.

Många företag vill använda övervakning av sina medarbetare

En helt ny internationell studie, framtagen för it-företaget VMwares räkning svarar hela 82 procent av företagen att produktiviteten har ökat eller bibehållits sedan medarbetarna började arbeta på distans. Samtidigt säger 70 procent av företagen i studien att de antingen börjat använda monitoreringssystem för att övervaka de anställdas produktivitet, eller att de planerar att göra det. I Sverige är siffran ännu högre; 73 procent svenska företag har svarat att de antingen vidtagit åtgärder eller att de planerar att göra det.

84 procent av de tillfrågade företagen säger att de upplever att medarbetarna anser att de fått större frihet och mer flexibilitet och att de utvärderas mer på prestation snarare än hur många timmar som spenderas på kontoret, vilket ses som väldigt positivt. Hos de företag som är lite osäkra på hur de ska hitta sätt att mäta produktivitet i en hybridmiljö och tror att kontrollmekanismer är rätt sätt, där går det däremot åt andra hållet.

Samband mellan kontrollåtgärder och personalomsättning

I studien har man även funnit ett samband mellan hur företagen svarat kring kontrollåtgärder och hur de svarat kring en drastiskt ökad personalomsättning.

– Som medarbetare vill man inte bli övervakad och kontrollerad och om man tror att sättet att mäta produktivitet handlar om att införa kontrollmekanismer i form av system, ja då är det fel väg att gå och risken är att man tappar personal, menar sverigechefen på företaget bakom studien.

Tillit snarare än övervakning

Baserat på studiens utfall tror hon istället att företagen måste arbeta med att bygga en tillitsbaserad kultur, öka avstämningsfrekvensen mellan chef och medarbetare samt att ta fram måldokument tidigt så att medarbetare har klart för sig vad de ska göra.

Traditionellt finns det i Norden enligt Marie Berner Moberg en kultur som i mångt och mycket innebär att man litar på sina medarbetare. Därför tror hon att det skulle slå ännu hårdare med regelrätt övervakning.

Läs även: 8 steg som skapar stolta medarbetare i ditt företag

Info om studien

De sätt för övervakning som ingått i studien är till exempel övervakning av mejl och webbläsare samt via webbkamera och tangentbordstryckningar. Studien genomfördes i somras på uppdrag av VMware. Sammanlagt har 7.600 personer svarat. 

Regler för övervakning av anställda
Integritetsskyddsmyndigheten kan ha synpunkter på hur anställda övervakas. Det regleras främst genom kollektivavtal samt genom dataskyddsförordningen. Generellt gäller att arbetsgivaren ska ha sakliga motiv för att behandla personuppgifter och att behandlingen inte får vara för närgången.