Hur mycket påverkar varumärket kundens upplevelse i handeln

Ny studie: Hur mycket påverkar varumärket kundens upplevelse i handeln?

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 20 januari, 2022
Publicerades: 26 januari, 2022
Foto av: Adobe Stock

Vi hör ofta hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke, men hur påverkar egentligen ett varumärke kundens upplevelse av en tjänst? En nyligen publicerad studie från Karlstads universitet och Centrum för Tjänsteforskning, CTF, visar hur kundens upplevelse av tjänstemöten påverkas av egenskaper hos varumärke, butik och kund. Genom att förstå det komplexa samspelet mellan dessa faktorer kan företag få en bättre förståelse och utifrån den designa unika kundupplevelser.

Förändringar i varumärke, butiker och marknadskanaler har effekter på hur kunder upplever sina interaktioner med företaget. Genom att förstå samspelet mellan dessa olika faktorer kan företag inom handeln få en bättre förståelse och utifrån det designa nya och bättre fysiska och digitala tjänstemöten.

Lars Witell, professor i företagsekonomi och delaktig forskare i studien.

Syftet med studien var främst att undersöka vilket inflytande varumärke har vid kundens upplevelse och hur företag inom handeln kan använda detta för att skapa bättre upplevelser för kunden. 

– Vår studie är unik då den kopplar ihop varumärke, butik och kund så att samspelet mellan olika strategiska åtgärder blir tydligt. Förändringar i varumärke, butiker och marknadskanaler har effekter på hur kunder upplever sina interaktioner med företaget. Genom att förstå samspelet mellan dessa olika faktorer kan företag inom handeln få en bättre förståelse och utifrån det designa nya och bättre fysiska och digitala tjänstemöten, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi, och en av forskarna bakom studien.

Att öppna online-försäljning påverkar kundens upplevelse av butiken

Resultaten av studien visar att om kunden anser att ett varumärke håller hög kvalitet läggs mindre vikt vid butikens egenskaper. Om kunden tror på ett varumärkeslöfte, exempelvis en slogan, läggs mer vikt vid butikens egenskaper. Om ett företag introducerar en digital kanal, exempelvis en möjlighet att handla online, så påverkar det hur kunden bedömer butikens egenskaper.

Studien är baserad på kundupplevelser hos mer än 2 miljoner kunder i olika länder och butiker.  

Läs mer: NY STUDIE OM HUR VARUMÄRKET PÅVERKAR KUNDERNAS UPPLEVELSER I HANDELN

Tips från varumärkesexperten

Lyssna till vår intervju med varumärkesexperten Pia Andersson om bästa sättet att föra ut din varumärkesstrategi.