Börsturbulensen ger dig ny räntestrategi

Anders Andersson

Publicerades: 12 augusti, 2011

Börsturbulensen är ett glädjebud för dig som vill låna pengar och ger nya strategier för dig som vill placera i räntefonder. Själv är jag på väg att sänka kostnaden med mer än 200 000 kr när jag för vår bostadsrättsförenings räkning ska placera om 14 miljoner med en bindning på tre år.

I slutet på juli utgick alla ifrån att riksbanken skulle höja reporäntan steg för steg i år och kanske också nästa år. Eftersom den rörliga boräntan då väntades stiga i den takten var räntesatsen på bunden ränta betydligt högre än den rörliga.

När räntesatsen stiger sjunker värdet på långa obligationer, och därför ansågs långa räntefonder som en dålig placering.

På mindre än två veckor har allt detta blivit precis tvärtom – förändringarna på räntemarknaden är större än på aktiemarknaden. Marknaden tror nu att både världskonjunktur och svensk konjunktur mattas av i stället för att stärkas.

Då tror alla experter att riksbanken ska sänka och inte höja reporäntan. I dagens räntesatser finns en förväntan om att reporäntan sänks med 0,25 procentenheter i år och lika mycket nästa år.

Detta finns intecknat i de långa räntorna som fått drastisk sänkta räntesatser, och som gjort att alla bundna räntor sjunkit, särskilt de på två och tre år. Den rörliga tremånadersräntan för bolån ligger däremot stilla, eftersom den följer reporäntan. För första gången sedan finanskrisen 2008 är det därmed dyrare att ha rörlig ränta än att nu ta ett lån med bunden ränta.

Bankernas finansiering av bunden ränta har sjunkit drastiskt redan innan börsdramatiken nu i augusti. Snitträntan för en svensk bostadsobligation har sedan i mars i år rasat från 4,4 procent till 2,99 nu i veckan.

Men bankerna har först nu i slutet på andra augustiveckan sänkt den bundna villaräntan, men ofta mindre än vad sänkningen borde vara. Det betyder större prutmån än på länge. Se här hur stora de oprutade bostadsräntorna just nu är.

Men på Handelsbanken märkte jag av räntesänkningen redan i tisdags den 9 augusti. Jag skulle sätta om ett lån på 14 miljoner för vår bostadsrättsförenings räkning.

Handelsbankens bud var 3,03 procent för bunden ränta och 3,27 procent för rörlig tremånadersränta. Den treåriga räntan var en halv procentenhet lägre än vad den varit om lånet tagits i juli, strax för börsturbulensen. På tre år betyder det en kostnadssänkning för bostadsrättsföreningen på 210 000 kr.

Och sedan dess har ränteläget fortsatt att sjunka. Fortsätter det så kan räntan bli mycket lägre när räntan slutligen spikas och lånet sätts om den 1 september, också med tanke på att jag ska spela ut Handelsbankens bud mot andra banker.

Småföretagare som ska ta nya lån på sina fastigheter och för andra investeringar har samma fina läge och kan hitta finansieringar som är de lägsta sedan 30-talet.

Det finns alltså nya argument för att nu binda boräntan på två eller tre år. Men om konjunkturen försämras kraftigt är det troligen bättre med rörlig ränta, eftersom det då kommer stora sänkningar av reporäntan.

För den som har pengar att placera och vill flytta från aktier till ränta kan också dra nytta av nedgången.

Claes Hemberg på Avanza varnade i DN häromdagen för långa räntefonder. Jag anser att det är en obefogad varning.

Långa räntefonder stiger nämligen i värde när procentsatsen för räntan sjunker och det gör den förmodligen om världskonjunkturen försämras. Det är därför som långa räntefonder de senaste två veckorna varit bland de bästa fondplaceringarna.

Om konjunktur och aktiekurser förbättras ordentligt är korta räntefonder dock bättre, eftersom procentsatserna på fondernas obligationer då stiger.

PS, skrivet den 19 augusti.

Sedan jag skrev ovanstående för en vecka har jag låst treårsräntan på bostadsrättsföreningens lån på 14 miljoner. Det blev till slut 2,93 procent – ingen annan bank som jag talat kunde komma i närheten av denna låga nivå. Den senaste veckan har värdet på långa obligationsfonder stigit,  eftersom procentsatserna på långa obligationer sjunkit. Men frågan är nu om räntesatsen  verkligen ska sjunka så mycket mer.