EU kräver att misslyckade företagare får en andra chans

Janne Näsström

Publicerades: 2 december, 2012

När jag sökte efter EU-direktivet om 30 dagars lagstadgad betalningstid, hittade jag ett annat pågående arbete inom unionen. Sedan fem år tillbaka arbetar kommissionen för att medlemsländerna ska införa mer förlåtande regler för att misslyckade småföretagare ska få en andra chans. Dagens ordning med engångsföretagande är ett hot mot tillväxt och välfärd.

I rapporten presenteras uppseendeväckande statistik. Hälften av alla nystartade företag är borta efter fem år. 15 procent av nystartarna går i konkurs.

Dessutom ökar antalet företagskonkurser. Under krisens djupaste år 2009 var ökningen hela 46 % och ökningen fortsatte med ytterligare 5 procent under uppgångens år 2010.

”This made it the worst year in more than a decade for countries such as Sweden since 1996 ”, skriver kommissionen.

Kommissionen tar även upp ett annat ämne som berör oss småföretagare in på bara benen. Här följer min översättning:

”Trots att det bara är 4-6 procent av konkurserna som beror på bedrägerier så tror allmänheten att det finns ett starkt samband mellan misslyckat företagande och bedrägeri. Många som gjort en ärlig konkurs blir stigmatiserade och drabbas av svårigheter efter en konkurs. Det här leder i sin tur till att många hugade entreprenörer inte vågar satsa på grund av konsekvenserna av ett misslyckande”.

Efter ett misslyckande visar det sig att de flesta väljer att ta en anställning istället för att satsa på nytt. Vilket är ett stort samhälleligt problem, eftersom de som gör ett andra försök växer snabbare och har högre överlevnad än nybörjarföretag. Det är inte särskilt märkligt, det går bara att lära sig av personliga erfarenheter och misslyckanden.

Det är ur samhällets perspektiv ett gigantiskt problem att företagare har så svårt att komma tillbaka efter ett misslyckande. EU-kommissionen har i fem års tid försökt uppmärksamma medlemsländerna på det här, men ingen vill lyssna, allra minst Sverige.

Rapporten finns här.