Sparar du till din pension? Foto: Getty Images

Har du råd att gå i pension?

Samuel Karlsson

Publicerades: 18 september, 2018

Många företagare med låga löneinkomster saknar pensionssparande. Det visar en undersökning som genomförts av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Antalet äldre företagare har ökat kraftigt i Sverige under senare år. En del av ökningen beror på att många företagare inte har råd att pensionera sig. En tidigare undersökning visade att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter.

LÄS OCKSÅ: Ta ansvar för din pension

– Mönstret med att företagare inte sparat tillräckligt till sin pension ser inte ut att brytas. Företagare behöver ta ett större ansvar för sin pension än anställda, eftersom de inte med automatik får några avsättningar till tjänstepension. Att börja spara tidigt är nyckeln. Även små kontinuerliga avsättningar får stor betydelse på sikt, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Sparandet upp till tjänstepensionsavsättningarna

Varje månad gör de flesta arbetsgivare avsättningar till tjänstepension för sina anställda. Swedbanks undersökning visar att de företagare som sparar till sin pension i genomsnitt gör avsättningar som är i samma storleksordning.

– Att som företagare försöka pensionsspara i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge är ett rimligt mål, säger Johan Kreicbergs och lägger till:

Många anställda sparar visserligen även privat till sin pension. En företagare som har utrymme att spara ytterligare kan på goda grunder välja ett mer allmänt sparande som de kan använda till mer än den framtida pensionen.

Enligt undersökningen är det  drygt 23 procent av Sveriges företagare som inte sparar till sin pension.

Företagare och pension:

• Ta ut lön. Löner upp till 42 000 kronor per månad ger avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst.
• Se till att ha ett sparande utöver den statliga avsättningen. De som enbart får allmän pension kommer tappa alltför mycket i levnadsstandard när de går i pension.
• Många företagare räknar med att kunna sälja till företag när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara till sin pension. Men att veta värdet på sitt företag om 25 år är omöjligt. Det är därför alltid bra att komplettera med ett sparande som är avsett för den framtida pensionen.
• Lås en del av ditt sparande för din framtida pension. Även om det finns fördelar med att ha sitt sparkapital tillgängligt innebär det också risker.