Hemligheten bakom tillväxtsiffrorna

Claes Knutson

Publicerades: 16 januari, 2014

Varför är det så svårt för etablerade medier att se hur viktig företagskulturen är för ett företags framgång?

I ett av de senaste numren av tidningen Affärsvärlden finns två hyllningsartiklar om två olika företag, som står för varsin fantastisk tillväxtresa.

Det ena är H&M – i dag är Stockholmsbörsens högst värderade bolag med ett samlat börsvärde på omkring 450 miljarder kronor. I artikeln beskrivs H&M som ett av börsens verkliga kvalitetsbolag som dessutom lyckas uppvisa ”synnerlig hög tillväxt”. När det gäller tillväxten i antal nya butiker per år beskriver tidningen utvecklingen som ”närmast skrämmande stabil vid 12 procent per år”. Aktievärderingen beskrivs som attraktiv, trots att p/e-talet ligger på 22 (det vill säga att börsvärdet är 22 gånger högre än vinsten). 

Det andra är byggvaruhuskedjan Ahlsells som riktar in sig på hantverkare och byggföretag. Ahlsells har växt mycket snabbt framförallt genom förvärv. De senaste 15 åren har man köpt över 50 företag. Under de 20 år har bolagets omsättning sexfaldigats – från 3,6 miljarder kronor år 1991 till 20,6 miljarder kronor år 2012. Siffror som skulle göra vilket tillväxtbolag som helst lyckligt!

Men inte någonstans i de båda artiklarna står något om vad som egentligen är förklaringen till företagens uthålliga och framgångsrika tillväxtresa. Inte någonstans nämns något om de båda företagens unika företagskultur! Är inte det märkligt?

Båda företagen har det gemensamt att man arbetar med väldigt förenklade och tydliga redovisningsrutiner, och att man ger de enskilda medarbetarna ett väldigt stort mandat att fatta egna beslut. 

H&M har arbetat i tre generationer med att skapa så effektiva och enkla rapporteringsrutiner som möjligt. Samtidigt med att det finns en mycket stark gemensamt företagskultur och starka varumärken, har H&M en organisation som är väldigt tydlig med att uppmuntra initiativkraft hos alla medarbetare. 

Ahlsells lyfts ibland fram internationellt som ett framgångsrikt exempel på hur man kan avskaffa allt vad budgetar heter, och istället fokusera på några få enkla nyckeltal i redovisningen. I Ahlsells sträcker sig det egna beslutsmandatet så långt för butiksföreståndaren att det överhuvudtaget inte finns några centrala prislistor – alla priser sätts i butiken utifrån den lokala konkurrenssituationen. 

Tänk om ekonomitidningarna kunde ägna lika mycket kraft åt företagskultur och möjligheter att ta vara på medarbetarnas egna drivkrafter, som i dag går åt att berätta om nyckeltal och aktievärderingar! Dags att fokusera lika mycket på HUR man gör saker som VAD man gör. Vilken inspiration det skulle kunna bli för små och stora företag!