Låt olikheter bli en styrka – inte tvärtom

Malin Trossing

Publicerades: 16 oktober, 2015

kollegor_jpg

Tur att vi är olika!

Denna gång tar jag ett nytt grepp och gör en interaktiv ledarskapskrönika. Jag vill att du skall gå utanför din komfortzon och bjuda in till diskussion vid fikabordet. Börja med att själv läsa igenom hela krönikan, skriv ut den och låt sedan dina kollegor läsa igenom följande uppgift:

——–

Uppgift:

Nedan har du en lista med några av människans grundläggande drivkrafter och behov. Läs igenom listan och välja ut ett ord som är viktigast för dig.  Det ord som påverkar din motivation mest och som gör att du tycker att en arbetsuppgift är rolig. Detta är inte på liv och död, välj det som spontant känns mest rätt, just nu.

Leda/påverka            – att leda, skapa och känna makt
Självständighet          – att känna sig fri och oberoende
Nyfikenhet                 – att lära för lärandets egen skull
Acceptans                   – att känna sig accepterad och uppskattad
Ordning                      – att organisera, planera, sätta upp regler
Social kontakt           – att känna vänskap, tillhörighet
Status                           – att känna sig betydelsefull
Fysisk aktivitet          – att motionera och vara aktiv
Lugn och ro                – att undvika ångest och stress

 

När alla runt bordet har läst listan så berättar var och en av er vilket ord som ni har valt. Och varför ni har valt just detta ord. Är ni lika? Olika? Hur påverkar orden ni valde er vardag på jobbet?

Låt diskussionen löpa fritt och var nyfiken på dina kollegor!

———-

Varför gör vi denna uppgift? Vad är det för tankar och diskussioner jag vill väcka med den? Jo, många problem och konflikter som uppstår på våra arbetsplatser beror på missförstånd och att vi är olika som personer. Att en kollega inte gör arbetsuppgiften på exakt det sätt som jag tycker är bäst.

Att någon har andra åsikter än mig. Eller att personen bara uppträder konstigt och osocialt. Detta gör att många strävar efter homogena arbetsgrupper där alla är så lika som möjligt. Men om alla tänker lika och gör lika så växer vi inte som individer och utvecklas inte som arbetsgrupp.

Det är när vi istället inser vikten och värdet av att vi är olika som vi får till en riktigt bra arbetsplats och ett trevligt arbetsklimat. En arbetsplats där alla behövs. En kollega är kreativ, någon vågar säga ifrån, någon är duktig på att organisera och planera, ena annan har tålamod och uthållighet och vissa ser till att saker händer och inte rinner ut i sanden. Sällan finns alla dessa egenskaper i en och samma person utan vi behöver komplettera varandra.

Så nästa gång du irriterar dig på en kollega, var nyfiken på varför du gör det. Är det för att ni är olika? På vilket sätt är ni olika? Är ni lika varandra på något sätt? Kompletterar ni varandra? Lär helt enkelt känna dem du jobbar med!

Ett sätt att lära känna varandra och se era likheter och olikheter är genom diskussioner som den inledningsvis.
Vilka ord valde dina kollegor? Hur påverkar era olika drivkrafter er när ni gör ert jobb? Kan det förklara varför ni är bra på olika arbetsuppgifter? Kanske kan det också vara ett stöd när ni i framtiden fördelar arbetsuppgifter? Till exempel blir personen som valde ordet ”nyfikenhet” ofta glad för en ny arbetsuppgift, medan personen som valde ”lugn och ro” inte blir det.

Avslutningsvis, en tanke till dig som vill utmana dig själv ytterligare. Det är så att de egenskaper vi har en tendens att störa oss på hos andra, är egenskaper vi i smyg stör oss på hos oss själva. Om du irriterar dig på en person som är slarvig så är det ofta så att vi inte gillar när vi själva råkar vara slarviga. Så handen på hjärtat, vad är det du stör dig på hos din kollega? Vad lär det dig om dig själv?

Dare to love differences!

Malin Trossing

Ps. För mer information om våra drivkrafter och behov, läs ”Vem är du?” av den amerikanske psykologen Steven Reiss.