white collar crime concept - desperate businessman with handcuffs

Skatteverket får utökade befogenheter mot fuskare

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 14 maj, 2019

Riksdagen har gett tummen upp för Skatteverket att få utökade befogenheter för att kunna komma till rätta med ekonomisk brottslighet.

I drygt 20 år har Skatteverket medverkat i brottsutredningar och att bedriva så kallade underrättelseverksamhet i vissa utredningar. Men möjligheterna har ändå varit hyfsat begränsade.

LÄS OCKSÅ: SÅ VÅGAR DU TRO PÅ DIG SJÄLV

Man har bara kunnat arbeta självständigt vid misstänkta skattebrott och bokföringsbrott, samt mot bedrägerier riktade mot ROT- och RUT-systemet.

Men ekonomisk brottslighet ser ju ut på många olika sätt. Här ingår förfalskade handlingar, penningtvätt och bedrägerier bland annat. Härom dagen kunde vi till exempel höra rapporter om en rumänsk hantverkare som tvingats betala skatteskulder åt en uppdragsgivare, då denne olovligen gjort hantverkaren till delägare i företaget.

Fler brottsgrunder

Problemet med utnyttjande av falska identiteter är stort. Därför föreslog regeringen i sin proposition att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utökas och även omfatta olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, grov urkundsförfalskning, hindrande av urkunds bevisfunktion, brukande av falsk urkund, osann eller vårdslös försäkran, osant intygande, brukande av osann urkund, missbruk av urkund eller handling samt förnekande av underskrift, om gärningen avser en uppgift eller handling i ett ärende hos Skatteverket. Verksamheten ska därutöver omfatta brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Förslaget är nu klubbat i riksdagen och gäller från och med 1 juli 2019.