Nu vill två småföretagare av tre växa

Redaktionen

Publicerades: 26 oktober, 2010

Landets småföretagare är optimister. Över 60 procent av dem vill växa och två av fem har anställt personal de senaste tre åren. Det framkommer i FöretagarFörbundets nya undersökning.

– Idag står de små företagen för en tredjedel av alla jobb i den privata sektorn. Det är positivt att undersökningen visar att de också fortsätter att anställa. Här finns det en enorm tillväxtpotential och framtidstro, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

Fyra av tio av företagen i undersökningen har anställt en medarbetare sedan 2007. Och fler än hälften har anställt två eller fler.

Under de senaste åren har regeringens politik mest handlat om att få människor i arbete. Men av de få åtgärder som har införts är det halverad arbetsgivaravgift för ungdomar och nystartsjobb som påverkat de växande småföretagen mest.

– Undersökningen visar tydligt att de företag som vuxit snabbast under den senaste treårsperioden också har påverkats mest av de politiska reglerna.

Omkring 56 procent av småföretagen har dock inte anställt under den senaste treårsperioden.

– Det är här utmaningen ligger. Det gäller att få även denna grupp att rekrytera, säger Camilla Litorin..

– Det måste bli mer attraktivt att anställa. Framförallt behöver arbetsgivaravgiften sänkas generellt. Det är den enskilt viktigaste frågan för Småföretagarsverige. Först då kommer företagen växa på allvar och arbetslösheten minska, avslutar Camilla Littorin.

Det här skulle enligt undersökningen öka småföretagens vilja att anställa fler:
1. Arbetsgivaravgifterna sänks
2. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar (första 14 dagarna) tas bort
3. Möjlighet att hitta rätt medarbetare (utbildning, yrkeserfarenhet, personlighet) ökar
4. Möjligheterna att snabbt avsluta en anställning ökar
5. Ett lärlingssystem införs

Fakta om småföretagen i undersökningen:
– Genomsnittsåldern bland företagarna i undersökningen är drygt 47 år.
– Andelen företagare med utländsk bakgrund är 14 procent.
– Något fler företagande män än kvinnor är tillväxtorienterade.
– Tre fjärdedelar av ”tillväxtföretagarna” är nöjda eller mycket nöjda med att ha utökat personalstyrkan.
– Nästan sex av tio av de växande företagen vill fortsätta att växa och anställa fler.