Reglerna som sätter krokben för företagarna. Foto: Getty Images

Reglerna företagarna hatar

Samuel Karlsson

Publicerades: 9 augusti, 2018

Allt fler företagare tycker att krångliga regler hindrar deras tillväxt. Det visar två aktuella rapporter som presenterades i dagarna.

Svensk Handels rapport ”Värsta reglerna” och Tillväxtverkets rapport ”Förenkla för företagen” visar båda att allt fler anser att regelkrånglet är värre i dag, än för fem år. Hela 78 procent (åtta av tio) anser att det blivit allt krångligare att ha koll på alla lagar och myndighetsregler. Det är också den faktor som allra flest anger som största hindret för företagen att växa.

– Att företag vill växa och anställa betyder mycket för Sverige. Därför är det viktigt att regler och myndighetskontakter som tillväxthinder minskar. Ett kraftfullt sätt att förenkla är att utveckla smarta digitala tjänster i dialog med företagen, säger Anna Johansson, avdelningschef för Förenkling på Tillväxtverket.

I rapporten från Tillväxtverket framgår det att det är personalrelaterade regler som ger mest huvudbry för företagarna.

De 10 värsta reglerna

  1. Anställning och uppsägning.
  2. Sjuklöneregler.
  3. Skatte- och momsregler
  4. Anställdas ledighet.
  5. Arbetstidsregler.
  6. Regler kring offentlig upphandling.
  7. Arbetsmiljöregler.
  8. Övriga branschspecifika regler.
  9. Miljöregler.
  10.  Plats- och byggregler

Största ökningen av andelen företag som ser regler som ett stort tillväxthinder finns inom branscherna Bygg och Handel. Inom Bygg har denna andel ökat med 8 procentenheter mellan åren 2014 och 2017 och inom Handel med 6 procentenheter.

Jönköping i topp

Men allt är inte negativt i Tillväxtverkets undersökning. När företagarna blir tillfrågade hur de upplever kontakten med kommunen så är det exempelvis i Jönköping hela 60 procent som är nöjda med myndighetskontakten. Värmland, Halland och Norrbotten ligger också högt i undersökningen och i Blekinge och Kronoberg var det inga företagare i undersökningen som svarade att de tyckte att kontakterna var dåliga.

Även Svensk Handels undersökning ”Värsta reglerna” pekar ut hindren som reglerna sätter upp för företagens utveckling. När företagarna i deras undersökning listar vilka regler som kräver mest hantering hamnar skatteregler högst följt av arbetsrätt för sällanköpsvaruhandeln samt livsmedelslagstiftning och arbetsrätt för dagligvaruhandeln. Som ett resultat av undersökningen föreslår Svensk Handel ett antal övergripande förslag till åtgärder.

– Vi ska inte ha ett laglöst land, det ska vara ordning och reda. Vi ska ha regler, men det ska vara rätt regler i rätt mängd, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Svensk Handels förslag på åtgärder:

1. Upprätta en maximal tidsgräns för handläggning i statlig och kommunal förvaltning.
2. Inför bäst före-datum på regler – regler tidsbegränsas och utvärderas innan de antingen ges en ny tidsfrist eller avskaffas.
3. Inför regeltak och principen om ”En regel in – en regel ut”.
4. Kommunerna behöver tydligare instruktioner från staten eller SKL för enhetlig regeltillämpning, tillsyn och tillståndshandling.
5. Inga tillsynsavgifter utan tillsyn.