<![CDATA[Många kvinnor vågar inte starta eget. Fotot: Getty Images]]>

Rädslan för att bli sjuk bromsar kvinnor från att starta eget

Redaktionen

Publicerades: 11 maj, 2017

Bara en tredjedel av egenföretagarna i Sverige är kvinnor och utvecklingen står nästan still. Det visar en ny undersökning som Unionen låtit göra. Oron för att man skulle bli sjuk eller förälder bromsar kvinnorna.

Unionens rapport baseras på två mätningar. En SKOP-undersökning om trygghetsfrågor för egenföretagare och en SCB-mätning på andelen kvinnliga företagare bland Sveriges egenföretagare.

Den enskilt största orosfaktorn för kvinnliga företagare är vad som händer om de blir sjuka. Det är också den faktorn som skiljer sig mest från männen. 28 procent av de kvinnliga företagarna har detta som största oro, att jämföra med 22 procent för männen.

Förutsättningarna för att bedriva företag i Sverige upplevs som betydligt sämre bland kvinnor än bland män, även om majoriteten bland företagarna upplever de som bra eller mycket bra. 45 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade att de upplevde förutsättningarna som ganska dåliga eller mycket dåliga. Bland männen var motsvarande siffra 32 procent.

– Kvinnors oro är befogad eftersom de använder socialförsäkringssystemen i högre grad än män samtidigt som systemen inte är anpassade efter egenföretagares villkor. Därför har kvinnorna också mer att förlora och det är inte rimligt. Socialförsäkringssystemen måste anpassas så att fler kvinnor som vill också vågar ta steget att driva eget företag, säger Martin Linder Unionens förbundsordförande.

Nu vill Unionen att socialförsäkringssystemen anpassas för att inkludera egenföretagare vid sjukdom och att det blir möjligt att bedriva företagsverksamhet samtidigt som man är föräldraledig. De föreslår också att kommuner ger riktade företagarutbildningar om frågor som är särskilt viktiga för kvinnor, som socialförsäkringssystemet och finansiering.

– Regelverken har inte hängt med i utvecklingen och är idag en onödig bromkloss. Men det går att rätta till! Nu är hög tid att lägga in en extra växel för att Sverige ska leva upp till ryktet som ett av världens mest jämställda länder, säger Martin Linder.

Så ser företagandet ut i Sverige (enligt SCB):

  •  Endast en knapp tredjedel av egenföretagarna är kvinnor.
  • Fördelningen kvinnor/män har inte förändrats nämnvärt de senaste 10 åren.
  • Från 2010 till 2014 ökade andelen kvinnliga egenföretagare från 31 till 32 procent. Andelen kvinnliga egenföretagare spänner mellan 22 och 40 procent i kommunerna.
  • I den svenska mediankommunen drivs 29 procent av egenföretagen av kvinnor.
  • Störst andel kvinnliga egenföretagare har storstadskommunerna Danderyd (40,8), Lidingö (39,1) och Vaxholm (38,8).
  • Tre branscher har en majoritet kvinnliga egenföretagare: utbildning, vård och omsorg samt personliga och kulturella tjänster.