<![CDATA[Det går bra för Sverige. Foto: Getty Images]]>

Sveriges går som tåget

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 februari, 2017

Den svenska ekonomin växer så det knakar, med minskande arbetslöshet och en levnadsstandard som är bland de högsta i världen. Men det finns flera utmaningar om samma höga nivåer ska upprätthållas i framtiden, enligt en helt färsk rapport från OECD.

Undersökningen, som presenteras i Stockholm av OECD: s generalsekreterare Angel Gurría och Sveriges finansminister Magdalena Andersson, betonar fyra viktiga politiska prioriteringar: omfattande reformer på bostadsmarknaden, engagera det ökande utbudet av lågutbildade arbetare, underlätta integrationen av invandrare, tackla den ökade inkomstskillnader och främja jämställdheten.

– Sverige har haft en solid ekonomisk utveckling under de senaste åren. Den höga andelen personer med ett bra jobb, i kombination med dess starka system för socialt skydd, gör Sverige till en bra modell för tillväxt. Trots dessa framgångar, kommer nya utmaningar som kräver ytterligare ansträngningar för att bevara välfärdsmodellen, skydda utsatta och främja ökad social sammanhållning, enligt Angel Gurría.

Undersökningen påpekar att bostadspriserna har skjutit i höjden, och den är nu bland de högsta av alla bland de 35-medlemmarna i OECD. Hushållens skuldsättning har ökat i takt, medan bristen på bostäder till rimliga priser har orsakat både ojämlikhet och förhindrat arbetskraftens rörlighet. Därför behövs ett omfattande reformpaket.

Läs hela undersökningen här!