Nya lagändringar i LAS – här är allt du behöver veta

Nya lagändringar i LAS – här är allt du behöver veta

Karolina Östervald

Publicerades: 8 juni, 2022
Foto av: Adobe Stock

Den 30 juni träder de nya lagändringarna för Lagen om anställningsskydd, LAS, i kraft. Vi listar därför de nio viktigaste förändringarna för dig som företagare att ha koll på.

1. Sakliga skäl för uppsägning

Med den nya lagändringen så sker ett namnbyte från ”saklig grund” till ”sakliga skäl” vid uppsägning. Detta innebär att man tar större hänsyn till brottet mot anställningsavtalet – än arbetstagarens personliga intresse. Arbetsgivaren måste fortsätta med de så kallade ”milda åtgärderna” – tillsägelser, varningar och omplaceringar – innan uppsägning. Uppsägningen ska inte längre falla på att arbetstagaren exempelvis har svårt att få jobb eller har försörjningsplikt. 

2. Turordningsundantag för alla företag

Turordningsregeln är när ett företag behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist så är det ”sist in, först ut” som gäller. Innan ändringen av lagen kunde företag med högst 10 anställda undanta två anställda av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från turordningsreglerna. Med lagändringen kan företaget istället undanta tre personer – oavsett hur många anställda. För att undvika ett missbruk av det nya undantaget införs en tremånaders spärr. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan utnyttja detta undantag innan dessa tre månader har passerat.

3. Anställning upphör vid bestridning av uppsägning

Om den anställda bestrider en uppsägning så kommer inte längre anställningen kvarstå. Nu ska istället anställningen upphöra även om den är tvistig. Arbetsgivaren behöver inte betala ut lön under tiden fallet prövas i domstol – utan den anställda får istället ansöka om a-kassa. Om en domstol skulle ogiltigförklarar uppsägningen ska lön betalas ut för den period som tvisten har pågått. 

4. Kortare tid innan tillsvidareanställning 

En stor förändring är att den som är anställd ska få en trygg anställning snabbare. Har man som anställd arbetat 12 månader under den senaste femårsperioden så omvandlas anställningen till en fast. Detta innebär en halvering av tiden som gällde tidigare. Har en anställd arbetat minst nio månader under en period på tre år ska personen få förtur till en visstidsanställning. Om den anställda haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under samma månad ska tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid. 

5. Svårare att ”hyvla” anställningar

Vid en så kallad ”hyvling”, när arbetstagaren vill ändra på sysselsättningsgraden, så ska turordningsregeln följas om det finns flera anställda. Anställda med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före anställda med längre anställningstid. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad. 

Arbetstagaren vars tjänst omregleras har rätt till en omställningstid motsvarade uppsägningstiden – den får dock inte vara längre än tre månader. Under den här tiden har den anställda rätt till sin tidigare sysselsättningsgrad, lön och andra förmåner. 

6. Den nya normen är heltid

Heltidsanställningar blir enligt nya LAS huvudregel. Om en anställning inte omfattas av heltid har arbetstagaren rätt till en skriftlig förklaring från arbetsgivaren. 

7. Omplaceringsutredning räcker

Nu kommer arbetsgivaren bara behöva göra en omplaceringsutredning. Detta även om den anställda fortsätter med att ignorera sina ålägganden efter att den har blivit omplacerad på grund av personliga skäl. Det spelar ingen roll längre om det är samma eller en ny typ av misskötsamhet. Har det gått en tid sedan omplaceringen kan det uppkomma en förnyad skyldighet att göra en utredning.

8. Generösare villkor för den som vi läsa vidare

Den som vill studera under sin anställning ska kunna göra detta med 80 procent av lönen under ett år – med förutsättningen att vissa villkor uppfylls. Anledningen till denna ändring är för att främja omskolning och vidareutbildning. 

9. Inhyrd personal ska erbjudas tillsvidareanställning 

Om företaget hyr in personal från ett bemanningsföretag så ska personen erbjudas en tillsvidareanställning om den har varit inhyrd på samma avdelning i 24 månader under en treårsperiod. Du som företagare kan då välja att erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning med samma sysselsättningsgrad – eller en ersättning som motsvarar två månadslöner. Skulle inte erbjudandet antas kan uthyrningen fortsätta. 

Läs också: Nya lagar och regler för sommaren 2022 – allt du behöver veta
Läs också: Anställa sommarjobbare? Sakerna du ABSOLUT inte får missa