Nya lagar och regler för sommaren 2022 – allt du behöver veta

Karolina Östervald

Publicerades: 1 juni, 2022

Nu under sommaren börjar flera nya regler och lagar gälla. Vi förstår att det inte är enkelt att hänga med i de olika lagändringar – därför listar vi de viktigaste för dig som företagare att känna till.

Uppdaterade punkter i Svarta listan

Den så kallade ”Svarta listan” i Konsumentskyddet uppdateras med fyra nya punkter över affärsmetoder som anses olämpliga. Metoder får inte påverka konsumentens förmåga att göra ett motiverat beslut. Det här handlar i grova drag om opassande marknadsföringsmetoder, för den som inte är påläst i frågan.

Dessa punkter kommer efter att revideringar skett i EU:s direktiv om opassande affärsmetoder – med syftet att modernisera EU:s konsumentskyddsregler och förbättra hur de efterlevs. När direktivet är ändrat så börjar de nya punkterna på den ”Svarta listan” att gälla – och kompletterar därmed också de allmänna bestämmelserna i marknadsföringslagen. På regeringens hemsida kan du läsa mer om reglerna.

Reglerna börja gälla: 28 maj 2022

Ändrade regler i Lagen om anställningsskydd

Reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) har ändrats. Vilket innebär att det blir fler uppgifter du som arbetsgivare är skyldig att lämna skriftlig information om. Även personal med kortare anställningar kommer att få rätt till skriftlig information om anställningsvillkoren, för att nämna ett exempel. Anställda som tidigare inte har omfattas av LAS kommer också att få rätt till skriftlig information – gäller dock inte exempelvis kravet på saklig grund för uppsägning. Du som arbetsgivare ska också i vissa fall skriftligt motivera varför en deltidsanställd inte får heltid – och varför en tidsbegränsat anställd inte får en annan anställningsform. Lite mer pappersarbete helt enkelt.

Lagändringen börjar gälla: 29 juni 2022

Sänkt arbetsgivaravgifter för unga under sommaren

Det ska vara fördelaktigt att anställa unga. Därmed sänks arbetsgivaravgifterna för personer som är mellan 18 år och 23 år under juni, juli och augusti 2022. Detta för att bidra till en återhämtning i branscherna som har blivit påverkade av pandemin – men också för att förbättra möjligheterna att behålla samt nyanställa unga. Vilket såklart är positivt för både unga och dig som företagare. Vilket därmed innebär att du som arbetsgivare endast ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 %.

Lagändringen träder i kraft: 1 juli 2022

Ändrad omsättningsgräns för momsbefrielse

För att förenkla för dig som driver ett mindre företag blir det möjligt att inte vara registrerad för, och deklarera, moms. Vilket då gäller om du har en omsättning som understiger 80 000 kronor per beskattningsår. Det bidrar också till att Skatteverket inte behöver administrera betalningar eller deklarationer i ärenden som faller inom denna omsättningsgräns för momsbefrielse. Vilket innebär mindre administration åt båda håll.

Lagändringen träder i kraft: 1 juli 2022

Sänkning av mervärdesskatten på reparationer – för miljön

Mervärdesskatten sänks från 12 % till 6 % för reparationer av skor, kläder, cyklar och skor. Därmed önskar man att momssänkningen ska bidra till en mer hållbar användning av produkter och råvaror. Då man vill att vi istället för att köpa nya produkter – lagar och rustar upp det som fortfarande går att använda.

Lagändringen träder i kraft: 1 juli 2022

Ändrad nedsättning för miljöanpassade bilar

Nu ersätts nedsättningen av nybilspriset för miljöanpassade bilar till en schabloniserad nedsättning. Vilket som nu bestäms utifrån bilens miljöteknik. Sänkningen ser ut som följande: 100 000 kr för gasbilar, 140 000 kr för laddhybrider och 350 000 för elbilar och vätgasbilar. Etanoldrivna samt elhybrider? De är bilar som inte omfattas just här. Sänkningen får inte vara mer än 50 % av bilens nybilspris.

Lagändringen träder i kraft: 1 juli 2022

Läs också: Anställa sommarjobbare? Sakerna du ABSOLUT inte får missa
Läs också: Vad är 3:12-reglerna – hur de används och omfattas du?