Branscherna som kommer försvinna – då övertar AI ditt jobb

Josefin Wallin

Uppdaterades: 13 juni, 2023
Publicerades: 3 maj, 2023

AI exploderar och har de senaste månaderna blivit ännu mer tillgängligt för oss ”vanliga” människor och företag. Men vilka branscher övertar AI? Och vilka kan sitta lugnt i båten? Driva eget vet!

Nio jobb som kan ersättas med AI

 1. Kundservice
  Redan nu har vi chattbotar som vi är vana att möta. Dessa hanterar vanliga frågor från kunder och sparar på så vis resurser. Här kommer AI bli 2.0 och kan kommunicera nyanserat som en människa och på så vis undvika frustrerade kunder ”som vill prata med en människa”.
 2. Programmerare
  AI blir snabbare än oss på att ta fram kod. Jobbar du med koder, analyserar data och programmerar? Då kan det absolut vara så att AI kan ta ditt jobb.
 3. Skribent
  Jobbar du med att skriva? Då kan AI komma att ta eller kanske komplettera ditt jobb. Det finns verktyg som liknar ChatGPT som kan producera mängder av artiklar. Kanske är nästa artikel du läser inte skriven av mig som människa, utan AI? Detsamma gäller innehåll för sociala medier.
 4. Sekreterare
  Exempelvis rättssekreterare och liknande kan komma att ersättas. Att sammanställa information är någonting AI är bra på.
 5. Rådgivning inom finans
  Vem kan se trender eller vad som historiskt sett gått bra bättre än AI? Hänger ditt jobb löst? Eller är det här en ny metod att tjäna pengar inom finans – men utan att göra jobbet mot kunden själv?
 6. Optimera annonser
  Mäter du data och vill ha så bra resultat som möjligt? Kanske optimerar du annonser på sociala medier? Detta är AI expert på – och högst troligt hänger dina arbetsuppgifter löst.
 7. Grafisk designer
  Nu kan AI göra ditt jobb på sekunder! Men – AI sägs inte kunna ta över konstnärers jobb, då det är allt för abstrakt och personligt att hantera för en AI. Så det handlar om en tolkningsfråga kring vilket visuellt innehåll AI anses kunna ersätta – och inte.
 8. Bokföring
  AI kan sätta rätt utgift och inkomst på rätt plats och kategorisera ekonomin. Detta gör att den absolut skulle kunna hota de som arbetar med revision och bokföring framöver.
 9. Fotomodeller
  AI kan skapa en egen modell som varken kräver samtyckesblankett, lön eller bryter mot GDPR.

Läs också: Testa AI-plattformar som gör ditt jobb – och flopparna som framkallar skrattattacker

Detta säger AI själv att den kan ersätta

När vi frågar AI om vilka jobb den kommer kunna ersätta så kan vi se att det mycket handlar om administrativa eller upprepande arbetsuppgifter.

Som en AI-modell kan jag inte ersätta specifika jobb på egen hand, utan min primära funktion är att tillhandahålla en tjänst för att hjälpa människor att få tillgång till information och svara på deras frågor. AI kan användas till att automatisera uppgifter, tidigare utfört av människor. Till exempel enklare administrativa och repetitiva uppgifter. Vilket då kan leda till att vissa jobb försvinner eller bara behöver förändras. Samtidigt kan det också skapa nya jobb inom områden som utveckling och hantering av AI-teknik.

… men dessa saker blir svårare

AI kommer sannolikt ha svårt att ersätta yrken som kräver en hög grad av mänsklig interaktion, kreativitet och empati.

Fem exempel på yrken AI har svårt att ersätta

 1. Sjukvårdspersonal: AI kan hjälpa till med vissa uppgifter inom sjukvård, som att analysera röntgenbilder eller diagnostisera sjukdomar. Men den mänskliga faktorn i vård är avgörande, särskilt när det gäller att bygga relationer med patienter och förstå deras individuella behov och känslor.
 2. Lärare: Även om AI kan hjälpa till att utveckla lärande program och automatisera vissa uppgifter, kan den inte ersätta en lärare som kan anpassa sin undervisning till elevernas individuella behov, engagera eleverna i diskussioner och hjälpa till att utveckla deras sociala och emotionella förmågor.
 3. Konstnärer: Skapandet av konst kräver kreativitet och en personlig touch, vilket är något som AI ännu inte kan replikera fullständigt.
 4. Psykologer och terapeuter: Att hantera känslor och ge stöd till människor som lider av psykiska problem kräver en hög grad av empati och mänsklig interaktion.
 5. Forskare: Även om AI kan hjälpa till med analys och bearbetning av data, kräver forskning också en förmåga att tänka kreativt. Att kunna formulera hypoteser och teorier – som både kan testas och bekräftas.

Sammanfattningsvis, AI kommer sannolikt att kunna automatisera vissa uppgifter i många yrken, men det kommer alltid att finnas vissa aspekter av arbetet som kräver mänsklig interaktion, kreativitet och empati.