Företagets viktigaste nyckeltal – hjälper dig nå nya höjder

Josefin Wallin

Uppdaterades: 14 juni, 2022
Publicerades: 16 juni, 2022

Här har du företagets viktigaste nyckeltal och vad de innebär. Nyckeltalens uppgift är att kunna följa ditt företags utveckling. Låt oss hjälpa dig att ta företaget till nya höjder!

Med nyckeltal kan du följa hur ditt företag går. Det ger dig också en möjlighet att jämföra ditt bolag mot andra. Men vad är nyckeltal egentligen?

Vad är ett nyckeltal?

Ett nyckeltal hjälper dig att få en bild av en utveckling. Det är också först då man jämför olika nyckeltal mot varandra som man kan se hur utvecklingen ser ut. Med hjälp av nyckeltalen blir det mycket enklare att se hur bra (eller dåligt) ditt företag faktiskt går. Det är också en grund för att kunna sätta ekonomiska mål och strategiskt arbeta för att nå dem.

Hur använder jag nyckeltal?

Som vi beskrev ovan så används nyckeltal genom att jämföra dem mot varandra. Du kanske vill nå ett visst mål eller jämföra hur vinsten utvecklar sig i företaget? Då är nyckeltal enormt användbara! Du kan exempelvis jämföra fjolårets vinst mot årets, genom dina nyckeltal. För att snabbt bilda dig en uppfattning om hur du ligger till. De kan också användas om det är så att du skulle vilja jämföra dig mot ett annat bolag gällande exempelvis resultat.

Företagets viktigaste nyckeltal

Det finns massor av bra nyckeltal som du kan använda dig av för att följa ditt företags utveckling. Här är några av företagets viktigaste nyckeltal.

Rörelsemarginal

Nyckeltal för företagets rörelsemarginal visar hur mycket av företagets rörelseintäkter som finns kvar för att betala exempelvis skatt och vinst – efter rörelsekostnaden dragits av. Här kan du se att ett företag med hög rörelsemarginal mår bra och ett företag med lägre rörelsemarginal mår sämre. Ju högre rörelsemarginal du har innebär att pengarna stannar kvar i företaget än som försvinner ut i utgifter.

Öka din rörelsemarginal:

  • Sänk dina utgifter om möjligt
  • Höj ditt pris
  • Sälj mer

Tips! När du tolkar din rörelsemarginal kan du tänka så här: Har du en rörelsemarginal på 15 % så tjänar du 0,15 kronor på varje krona företaget drar in (före skatt etc).

Räntabilitet

Med hjälp av detta nyckeltal kan du mäta din lönsamhet, ett riktigt viktigt nyckeltal med andra ord. Används exempelvis när man ska värdera ett företag och mäta utvecklingen av din lönsamhet. Den mäter helt enkelt din avkastning på kapitalet.

Soliditet

Kan också översättas som stabilitet. Vad betyder då det? Jo, hur mycket av företaget som du har finansierat med egna medel. Har du en god soliditet så indikerar det att ett företag har en god långsiktig betalningsförmåga. Den här kan också variera mellan olika typer av branscher.

Bruttomarginal

Ett mått på lönsamhet. Enkelt förklarat det som blir kvar om man tar omsättning minus omkostnad.

Vinstmarginal

För att driva ett välmående företag vill man såklart ha koll på hur mycket som är vinst av intäkterna i bolaget. Dessutom vill du ha koll på hur mycket av intäkterna som går bort i att täcka utgifterna som du behöver för att kunna driva företaget – och därmed göra en vinst. Här handlar det om att mäta hur mycket du tjänar och hur höga omkostnader du har. Därefter ser du hur stor din vinst är när du har betalat dina utgifter. Överskottet här går då till räntor och förstås – vinst!

Likviditet

Ofta pratar man om likviditet när man pratar om företags betalningsförmåga. Likviditeten är ett mått på hur väl du på kort sikt kan betala dina utgifter. Detta är någonting som du bör kontrollera och ha koll på genom att göra en likviditetsbudget.

Kassalikviditet eller kassaflöde

Likviditet innebär din förmåga att betala en kortfristig skuld, hit brukar skulder som löper under ett år räknas. Vill du ha fram ditt företags nyckeltal för kassaflöde eller kassalikviditet? Då ska du ta dina omsättningstillgångar (vilket inte ditt varulager ska räknas till) och dela med dina kortfristiga skulder. Det nyckeltal du då får fram är nyckeltalet för ditt företags kassaflöde.

Läs också: Bygga värde i företaget – så får du max värdering