Gåvor till anställda? Allt du behöver veta för att de ska bli skattefria

Josefin Wallin

Publicerades: 8 november, 2021
Foto av: Adobe Stock

Planerar du att ge gåvor till dina anställda till jul eller vid något annat tillfälle? Här lär vi dig hur gåvan kan bli skattefri –och hur du utnyttjar den tillfälliga skattefriheten för gåvor.

Gåvor som ges från arbetsgivare till anställda är i regel skattepliktiga – men det finns vissa undantag. En julgåva, jubileumsgåva eller en minnesgåva är exempel på detta. Under pandemin har även ytterligare en möjlighet dykt upp, tillfälligt skattefria gåvor.

Marknadsvärdet för gåvan ska ligga under ett visst belopp, gränsbeloppet. Det finns olika typer av gränsbelopp att förhålla sig till, vilket vi strax ska reda ut. Marknadsvärdet är priset inklusive moms om den anställde själv hade köpt gåvan. Kom också ihåg att så länge gåvan är skattefri – är den också avdragsgill.

Ordinarie regler för skattefria gåvor till anställda

  • Marknadsvärde under 500 kronor inklusive moms gör julgåvan skattefri. Gåvan ska ges till alla anställda – eller många.
  • Marknadsvärde under 1 500 kronor gör jubileumsgåvan skattefri. Kan ges tidigast när företaget fyller 25 år, och därefter i 25-årsintervaller.
  • Marknadsvärde under 15 000 kronor gör minnesgåvan skattefri. Den som får gåvan ska också ha varit anställd i minst sex år. Kan ges när den anställde (som passerat 50) fyller jämnt, har arbetat länge på företaget (minst 20 år) eller när anställningen avslutas. En anställd kan bara få dessa gåvor högst två gånger, varav ena i samband med att personen slutar.
  • Pengar är ingen skattefri gåva. Gäller pengar – men också presentkort som kan bytas till pengar.

Läs mer: Om skatter och gåvor till dina anställda.

Tillfälligt skattefria gåvor – en ny möjlighet

På grund av pandemin har Skatteverket infört en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda. Denna skattefrihet gäller mellan 1 januari 2021 och 31 december 2021. Den anställde förmånsbeskattas inte för den här typen av gåva. För dig som arbetsgivare innebär det att utlägget blir avdragsgillt – och att du inte behöver betala arbetsgivaravgift för gåvan.

I korthet:

  • Kan delas upp vid flera tillfällen.
  • Det sammanlagda marknadsvärdet under 2 000 kronor inklusive moms är skattefritt.
  • Skatt – enbart på överskjutande belopp. Ett sammanlagt marknadsvärde på exempelvis 2 700 kronor, kommer enbart skattas för 700 kronor.
  • Gäller 1 januari 2021 till 31 december 2021.
  • Tillfälligt skattefria gåvor är avdragsgilla upp till gränsbeloppet. Det belopp som överstiger är däremot inte avdragsgillt.
  • Gåvan kan kombineras med ordinarie gåvor, exempelvis en julgåva eller en jubileumsgåva.

Kombinera tillfälligt skattefria gåvor?

Att kombinera en ordinarie gåva med tillfälligt skattefria gåvor är en ny möjlighet. Låt oss ge dig ett exempel. Det närmar sig jul och blir aktuellt med en julgåva till dina anställda. Den tillfälliga skattefriheten för gåvor är upp till gränsbeloppet på 2 000 kronor inklusive moms. Detta gäller utöver de ordinarie reglerna vi beskriver ovan. En julgåva (skattefri under gränsvärdet 500 kronor) blir därför, om du kombinerar den med den tillfälligt skattefria gåvan, skattefri upp till 2 500 kronor. Bra va?

Vad innebär skattefriheten för dig som arbetsgivare?

Som arbetsgivare innebär skattefria gåvor att du inte behöver betala arbetsgivaravgift på gåvorna. De blir dessutom avdragsgilla så länge de är skattefria. I vanliga fall så innebär reglerna kring gåvor att om du exempelvis ger en julklapp som överstiger gränsbeloppet på 500 kronor, behöver du betala arbetsgivaravgift för hela kostnaden. Den tillfälliga skattefriheten kring gåvor innebär däremot lättnader för dig som arbetsgivare. Så länge du håller dig under gränsbeloppet på 2 000 kronor inklusive moms – behöver du inte betala arbetsgivaravgift alls. Ligger gåvan över gränsbeloppet? Då betalar du enbart arbetsgivaravgift på den överskjutande delen, istället för hela beloppet.

Julklappstips även till dig som företagare?
Missa inte:
4 julklappar alla företagare borde önska sig