Undvik missar i anställningsavtal – ladda ner mall här

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 11 juli, 2019
Foto av: Adobe Stock

Ett anställningsavtal skapar trygghet för både dig som arbetsgivare och för arbetstagaren. Men det finns krav på vad som ska ingå. Ladda ner vår avtalsmall så missar du inget.

Att anställa hör till de stora besluten i ett företag. Har man inte anställt tidigare finns mycket att sätta sig in i och ha koll på. Då är det bra att ta hjälp av en mall så att man till exempel inte missar de punkter som till exempel regleras av lagen om anställningsskydd (LAS).

Tanken är att avtalet ska skydda både dig som företagare och din personal, genom att man noga går igenom på detaljnivå så att man har något att falla tillbaka mot om konflikter skulle uppstå.

Det är också att ha viktigt att ha koll på på eventuella kollektivavtal så man inte skriver avtal om något som står i strid med kollektivavtalet.

Samma sak gäller LAS. Om man avtalar om något som strider mot LAS så kan de delarna i anställningsavtalet komma att ogiltigförklaras vid en eventuell konflikt senare.

  1. Namn och adress på både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivarens organisationsnummer ska också anges.
  2. Arbetsuppgifter. Här kan man antingen bara ange titeln på tjänsten eller vara mer specifik med vilka uppgifter/ansvarsområden som ingår.
  3. Var och när. Ange när tjänsten inleds (tillträdelsedatum) och placeringsort. (Om det inte är någon fast arbetsplats ska du förklara varför.)
  4. Anställningsformen. Är det en visstids- eller provanställning ska det framgå hur lång tid den gäller (provanställning får dock pågå i högst i sex månader).
  5. Uppsägningstider för båda parter. Vid tillsvidareanställningar gäller vad som regleras i LAS. Vid visstidsanställningar har man ofta ingen uppsägningstid eftersom tiden ändå är tydligt begränsad. Men man kan till exempel skriva att anställningen ”gäller tills vidare, dock längst till datumet X/XX” eller att personen ifråga vikarierar för en speciell person och att anställningen då gäller som längst till ett visst datum. Då lämnar man öppningar för att avtalet kan sägas upp tidigare.
  6. Arbetstider. Ange klockslag eller om det är fria arbetstider som gäller. Skriv också hur många timmar per vecka som gäller – och om det är en deltidstjänst antalet timmar i förhållande till en heltidstjänst.
  7. Lön och eventuella förmåner. Ange lönen och vilket datum den betalas ut. Här är det också bra att ange om lönen regleras i enlighet med kollektivavtal eller anställningsvillkor. Om det är arbete på obekväm arbetstid anger man också ersättning för detta.
  8. Semester. Enligt LAS har alla anställda rätt till 25 semesterdagar per år. Men ibland kommer man överens om bättre villkor än så. Då ska det framgå. Här kan man också ange hur semesteråret löper och om den anställde få förskottssemester och så vidare (om anställningen börjar tätt inpå semestern).
  9. Kollektivavtal. Det ska framgå om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal eller inte och i så fall vilket kollektivavtal som berörs.

Utöver dessa punkter kan du också välja att ta med frågor om lojalitetsplikt och tystnadsplikt till exempel.

Vill du ha avtalsmallen?

Som premiummedlem på Driva Eget har du möjlighet att ladda ned en kostnadsfri mall för ett anställningsavtal. Klicka här för att ladda ner mallen eller bli premiummedlem här.