Vad är Blockchain – och hur kan mitt företag använda det?

Josefin Wallin

Uppdaterades: 7 mars, 2022
Publicerades: 14 mars, 2022
Foto av: Adobe Stock

Blockchain är en lika stor möjlighet som det för vissa företag är en utmaning. Den gör det möjligt att effektivisera processer samtidigt som tekniken öppnar dörren för en helt ny form av företag. Men vad är Blockchain? Och hur kan ditt företag ha användning av det?

Vad är Blockchain?

Blockchain är en avancerad teknik som med enkelhet kan fylla spaltmeter efter spaltmeter. Enkelt förklarat bygger Blockchain på att man delar på samma digitala ”liggare”. I motsats till att alla sitter på sin egen version. Tillverkaren har sin, köparen en annan och försäljaren en tredje exempelvis. Uppdaterar du någonting här så uppdateras allas versioner anslutna till den digitala ”liggare”:

Du kan heller inte ta bort händelser utan enbart lägga till. Informationen som finns här blir därmed mycket säkrare. Informationen kan vara allt från bankhändelser till all historik kring en specifik bil du tänker köpa. Att förfalska eller förstöra någonting i all den här informationen blir mycket svårare. Blockchain som teknik kan användas på flera olika sätt. Allt från att effektivisera processer där man kan hoppa över flera mellanhänder till att skapa en ännu mer målinriktad marknadsföring. Blockchain är också tekniken bakom exempelvis Bitcoin. Detta för att enbart nämna ett axplock. Blockchain kommer definitivt vara en viktig del av företagens framtida tillväxtmöjligheter.

Blockchains fördelar

En blockkedja kan liknas vid en decentraliserad datakedja där alla parter har tillgång till samma information. Ändras någonting så ändras det hos samtliga med tillgång till kedjan. Allt detta kopplas ihop via block med en kod som är krypterad (svår att hacka).

 • Transaktionerna och informationen inom kedjan blir säkrare.
 • Man kan skapa mer effektiva processer och flöden (färre mellanhänder = snabbare process)
 • Det blir mycket svårare att förstöra eller manipulera data.

Blockchains nackdelar

 • Löser inte alla problem. Du måste fortfarande hitta affärsnyttan för just den här tekniken i ditt eget företag. Vad vill du att tekniken ska göra för dig?
 • En teknisk komplex lösning – därav kräver den en viss typ av kompetens.

Ditt företag och Blockchain

Allt detta kommer exempelvis kunna bidra till en tryggare näthandel. Kunden kan här få en säker historik om dig som företag – men också om vart varan man köper kommer från. Skulle ditt företag använda den här tekniken så kan ni bygga ett eget nätverk med de ni samarbetar med. Transaktioner, information om produkter, möjligheten att spåra med mera ryms då här – vilket leder till att man kan läsa av produktivitet och kostnader på ett väldigt effektivt sätt. Allt blir säkrare, mer effektivt och du kan följa allt i realtid.

 • Transaktioner kan ske i realtid, vilket är toppen för dig som företagare.
 • Datan kan göra det möjligt för dig att ge dina kunder exakt det de vill ha.
 • Det kan ge ditt företag ökat förtroende. Därför att kunderna enklare kan säkerställa din äkthet och seriositet som leverantör av en vara eller produkt. Därmed kommer du att kunna vinna mer förtroende. Vilket i sin tur genererar fler affärer när kunden känner sig trygg.
 • Blockchain blir också en sorts kvalitetssäkring kring att datan som hanteras blir säker.
 • Kan kombineras med ett CRM-system. Här kan du tack vare Blockchain få ännu mer detaljrik kunskap om din kund och på så sätt bli ännu bättre på att möta kundens förväntningar. Därmed hamnar heller inte kundens uppgifter i flera olika system – utan samlas på en och samma plats.
 • Blockchain hjälper er produktivitet: Det kan vara att fakturan skickas samtidigt som ordern levereras. Då sådana typer av arbetsuppgifter nu istället kan digitaliseras. Vilket i sin tur gör det lättare att undvika administrativa missar och extra arbete för personalen. Vilket skapar mer tid som kan läggas på annat.

Startups inom Blockchain

Nu föds en helt ny marknad och många företag vill satsa på att utnyttja kraften av den här tekniken. Vilket då kan vara att utveckla appar som kan reducera antalet mellanhänder för olika processer. Den gemensamma nämnaren för dessa typer av Startups är att de vill göra svåra processer enklare – och därmed billigare.

Lyssna på mer inom ämnet företag och Blockchain