Vad händer om man vill dela lika på företaget – även om man inte måste? FOTO ADOBE STOCK

Vad händer med företaget vid en bodelning?

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 25 mars, 2019
Publicerades: 14 februari, 2019

Vad händer med företaget vid en bodelning? Läs frågan som kom från en av våra läsare. Juristen Noshin Kardel svarar.

LÄSARFRÅGAN: Jag håller på att separera från min före detta sambo. Vi har ett gemensamt boende på en näringsdrivande lantbruksfastighet och ett gemensamt aktiebolag.
I det gemensamma aktiebolaget står jag för alla inkomster medan mitt ex sköter räkenskaperna med hjälp av vårt redovisningsföretag. Vi är överens om att hon övertar bostaden och jag fortsätter driva företaget ensamt och som ensam ägare.
Bolaget värderas enligt 2018 års bokslut. Bostaden faller under bodelningen medan aktiebolaget inte ingår i bodelning för sambor. Hur gör vi enklast för att dela våra tillgångar lika?
/Peter Nilsson

EXPERTEN SVARAR: Det stämmer att ni som sambor inte kan ta upp bolagsinnehavet i ett bodelningsavtal då detta inte utgör samboegendom. Det innebär att ni får hantera bolagsinnehavet vid sidan av genom en aktieöverlåtelse, det vill säga att du köper ut henne från bolaget och tar över hennes innehav i bolaget.
Ni skulle kunna utgå från det framtagna värdet du nämner eller komma överens om ett annat marknadsvärde. Med marknadsvärde menas vad någon är villig att betala för aktierna.
Om du inte har möjlighet att köpa hennes aktier med egna medel kan man i vissa fall nyttja bolagets aktiekapital för detta ändamål, alternativt frigöra medel från reservfond om en sådan skulle finnas.
/Noshin Kardel, jurist på avtal24

LÄS OCKSÅ: Får jag dra av resan på företaget?