Är du redo för GDPR? Foto: Getty Images

3 tips i sista minuten för att bli redo för GDPR

Samuel Karlsson

Publicerades: 9 maj, 2018

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Nedan följer GDPR-experten Paul Figinis tre viktigaste tips för att hantera de nya reglerna. 

1. Förstå hur förordningen kommer påverka den egna verksamheten 

Kraven på företag som skyddar människors personuppgifter blir både tyngre och dyrare i och med GDPR, och konsekvenserna betydligt större för den som inte följer förordningen. Det blir därför viktigt för företag att förstå innebörden av de nya komplexa reglerna och noga se över sina rutiner för datahantering. 

LÄS OCKSÅ: Så kommer du igång med GDPR

2. Se till att alla i organisationen är införstådda med konsekvenserna av den nya lagen 

Att anordna interna utbildningar för personalen samt inrätta datasäkerhetspolicys är viktigt för att sprida kunskapen i hela organisationen. Ledningen bör även förstå hur alla medarbetare processar sin information – om känslig information förvaras på laptops, smartphones och USB-minnen kan detta utgöra en datasäkerhetsrisk. För dessa delar av organisationen innebär GDPR ett behov av omfattande beteendeförändringar. 

LÄS OCKSÅ: GDPR sätter press på företagen

3. Inrätta de praktiska åtgärder som krävs och se till att de efterföljs 

I Sverige är det vanligt att lagringsenheter försvinner och därför bör företagen se till att all information på lagringsenheter krypteras automatiskt. I vintras genomförde YouGov en undersökning på uppdrag av Kingston Digital där det framgår att hälften av alla yrkesverksamma svenskar har tappat bort en USB-enhet, och samtidigt att 80 procent faktiskt inte känner till att lagen även berör data som lagrats på just hårdvara. Enheter som inte krypterar informationen bör helt enkelt uteslutas ur verksamheter som skyddar människors personuppgifter, och alla medarbetare bör lära sig använda krypterad lagring. 

LÄS OCKSÅ: Bli redo för GDPR – kan ge miljonböter vid fel