Klarnas hantering av personuppgifter ska granskas. FOTO KLARNA

Datainspektionen granskar Klarna

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 1 april, 2019

Efter många klagomål från Klarnas kunder inleder Datainspektionen nu en granskning av företaget.

Hur behandlar Klarna Bank AB personuppgifter? Det är frågan som Datainspektionen nu ska utreda efter ett antal klagomål från Klarnas användare.

LÄS OCKSÅ: STORA GDPR-SKRÄCKEN, SÅ GICK DET

Granskningen sker efter att myndigheten tagit del av företagets dataskyddspolicy och ligger linje med den tillsynsplan som Datainspektionen har för 2019–2020.

I den planen ingår att kika närmare på hur betalningsförmedlare som Klarna samlar data kring kunders köphistorik, bland annat. Där menar man att det finns behov av att klargöra rättsfrågor som till exempel ändamål med behandling och gallring av personuppgifter.

– Klarna är ett stort företag och deras behandling rör många enskilda samt avser en stor mängd personuppgifter. Efter att ha tagit del av företagets dataskyddspolicy samt ett flertal klagomål från enskilda som rör just Klarna och dessa frågor, finns det anledning för oss att granska Klarnas behandling av personuppgifter, säger jurist Petra Lennhede på Datainspektionen.

Klarna säger själva att man har 100 000 handlare slutna till sitt system och att man varje dag genomför 800 000 transaktioner. Deras marknadsandel för e-handel i norra Europa är tio procent. Det totala antalet slutkonsumenter är hela 60 000 000.