Många kommer utnyttja GDPR. Foto: Getty Images

GDPR sätter press på företagen

Samuel Karlsson

Publicerades: 15 maj, 2018

GDPR införs den 25 maj. I en helt färsk undersökning svarar fyra av tio de troligen  kommer använda sig av sina GDPR-rättigheter för att få koll på vilka uppgifter som lagras av företagen

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

LÄS OCKSÅ: 3 tips för att bli redo för GDPR

Men hur många är det som egentligen känner till att den nya lagen är på väg att träda i kraft? Den frågan ställde Novus, på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, till drygt 1000 svenskar.

Fyra av tio (41 %) svarade att de känner till att lagen träder i kraft den 25 maj. 47 procent svarade att de inte känner till och 12 procent var osäkra.

De mellan 30-49 år och 50-64 år uppger i högre utsträckning att de känner till den nya dataskyddsförordningen (56 % och 47 %), likaså universitetsutbildade (58 %) och personer som är boende i Stockholm (52 %). 18-29 år och 65-79 år svarar i högre utsträckning att de inte känner till den nya dataskyddsförordningen (59 % och 64 %). Vilket även boende i det övriga landet gör (52 %).

LÄS OCKSÅ: Så kommer du igång med GDPR

I undersökningen fick även de svarande ta ställning till, efter att de fått information om vad den nya lagen innebär (att man som privatperson kan ställa krav på företag att se, begränsa, eller radera sina personuppgifter hos dem) ta ställning till hur sannolikt det är att de kommer använda sig av sina rättigheter.

Nästan fyra av tio (39 %) svarade att det är ganska sannolikt eller mycket sannolikt att de kommer använda sig av sina rättigheter, medan 48 procent svarade att det inte är särskilt eller alls sannolikt. 12 procent svarade vet ej.

LÄS OCKSÅ: Undvik miljonböter när nya lagen träder i kraft

På frågan vilken uppgift om dem själva som de skulle vara villiga att lämna ifrån sig är boendeort det allra vanligaste (67 %), följt av kön (61 %) och ålder (58 %). Uppgifterna man är minst villig att dela med sig av är platsinformation/GPS information (4 %), personnummer (12 %) och intressen (26 %).

– Om man som företag inte kommit igång med sitt GDPR-arbete är det hög tid, har man inte koll på sin data kan det stå en dyrt. GDPR är till för att skydda enskildas personuppgifter men det erbjuder ju i och med det också en möjlighet för företag att se över vad för uppgifter man samlar in, och ta konsumenternas data på allvar, säger Tobias Eltell, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som ersätter det gamla Dataskyddsdirektivet från 1995.