Hur stor blir din vinst? Vad har du kvar i firman efter ett år?

Uppskatta dina intäkter och kostnader i en enkel budget med vår smarta kalkyl.

Kalkylen visar både vad du beräknas få för vinst eller förlust (resultat) och hur mycket pengar du beräknas ha kvar vid periodens slut (likviditet). Den är främst avsedd att användas när man startar ett företag, men kan även användas när företaget är igång

Tänk efter vad du räknar med för intäkter och kostnader under ett år och fyll i belopp (du kan också göra beräkningen på annan tidsperiod). Välj själv om du vill ta med hela kostnaden för dyra inköp som datautrustning eller dela upp kostnaden på exempelvis tre år.

Kapital
Intäkter

Summa intäkter: 0 kr

Utgifter

Använd gärna vår lönekalkyl för att beräkna vad din och/eller anställds lön kostar företaget

Summa kostnader: 0 kr

Resultat

Under 1 år beräknas företagets vinst bli 0 kr. Vid perioden slut beräknas du ha 0 kr i företaget.


Tips

Det är lätt att överskatta hur stora intäkter man kommer att ha. Testa därför gärna att fylla i nya siffror och göra tre olika budgetar – en pessimistisk, en realistisk och en optimistisk.