Äntligen slipper vi osund konkurrens

Anders Andersson

Publicerades: 21 augusti, 2009

Nu ska du som är privat företagare slippa osund konkurrens från kommuner och landsting som startar kommersiella företag. Näringsminister Maud Olofsson vill införa en lag som gör att privata företagare ska kunna gå till domstol när de anser att konkurrensen snedvridits.

En nya lag, som ska träda i kraft redan till årsskiftet, ska hindra kommuner och landsting att konkurrera med privata företag på orättvisa villkor, som kan vara subventionerade av skattepengar.

Syftet med lagen är att komma tillrätta med problem som uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt verksamhet som snedvrider konkurrensen och tränger undan privat verksamhet.
 

Det finns kommuner som sysslar med kommersiell verksamhet, trots att privata företag kan utföra det. Det kan handla om plantskolor, bilverkstäder, tvätterier, konferensanläggningar, brandskyddsföretag eller flyttfirmor.
 

Ett enskilt företag eller en branschorganisation ska lunna vända sig till Stockholms tingsrätt om de anser att de utsatts för osund konkurrens från det offentliga. Tingsrätten ska då avgöra om den offentliga verksamheten snedvrider konkurrensen. Det krävs också att det inte är försvarbart i allmän synpunkt.
 

Tingsrätten ska mot vite kunna förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får förbjudas att bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
 

I sitt nyhetsbrev till pressen skriver Maud Olofsson att detta är en glädjande nyhet som hon vet att många företagare har väntat på:

– Med tanke på att staten och kommuner årligen säljer varor och tjänster på marknaden för mångmiljardbelopp är det viktigt att sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor gäller. Detta eftersom en väl fungerande marknad innebär att företag ska kunna verka i konkurrens på lika och rättvisa villkor. Steg för steg gör vi det nu enklare, roligare och lönsammare att vara företagare, skriver hon.